Pangandusmaailma hiid Nordea tahab kasvada Eestis veelgi

Äripäeva eriprojektide toimetus • 24. september 2019 kell 13:22

Põhja-Euroopa suurima finantsgrupi Nordea Eesti filiaal kasvab jõudsalt edasi. Kui veebruaris 2019 oli Eestis Nordeal 400 töötajat, siis juba tänavu sügisel jõuti järgmise tähiseni – neil on tööl 500 töötajat. Nii võimsa kasvu üle saab ainult rõõmu tunda, kinnitas filiaali juht Jelena Trumm.

„Hetkel oleme kasvanud 500-ni kolme aasta jooksul. Pilootprojektina alustas kõnekeskus, et pakkuda 24/7 kliendituge Soome Nordea klientidele. Kasv jätkus soomekeelsete tugiprotsessidega, kuhu nüüdseks on lisandunud ka teised skandinaavia keeled: rootsi, norra, taani. Lisaks on meil suur üksus finantskuritegevuse ennetamise valdkonnas, kus pakume teenuseid kogu Nordea Grupile Skandinaavias ja seda nii soome, rootsi kui ka inglise keeles,“ rääkis Jelena Trumm.

Nordea Eesti filiaali personalipartner Joole Kuljus-Triik sõnas, et hetkel on kontoris vabu töökohti pea kõikides valdkondades. „Lähiajal tahame juurde värvata 50-70 spetsialisti. Kõige enam otsime juurde rootsi ja soome keelt oskavaid spetsialiste nii backoffice´sse kui ka finantskuritegevuse ennetamise tiimi, näiteks KYC (tunne oma klienti) valdkonda. Samas on meil pakkuda ka ametikohti, mis eeldavad soravat inglise keele oskust ja seda nii spetsialisti kui tippspetsialistide tasemel. Enamikel ametikohtadel on põhjalik koolitus, seetõttu ei ole paljude tööde puhul varasem panganduse kogemus vajalik,“ selgitas Kuljus-Triik. „Mõnes rollis muidugi ilma panganduse kogemuseta hakkama ei saa.“

„Pean ütlema, et see on üsna ahvatlev pakkumine neile, kes tunnevad huvi finantsmaailmas toimuva vastu. See ei olegi nii igapäevane asi, et Eestis on võimalik töötada ühe Euroopa suurima panga heaks, kasutada erinevaid võõrkeeli ning õppida tundma pangandust just rahvusvahelises kontekstis,“ kinnitas Jelena Trumm.

Nordea Eesti filiaali personalipartner Joole Kuljus-Triik ja filiaali juht Jelena Trumm  

Õiged väärtused ja oskused

Kiiret personalikasvu on toetanud sujuv koostöö tiimijuhtidega, kes on algusest peale värbamisprotsessis ja kindlasti ka Nordea väärtuspõhine kultuur. „Meie väärtused on koostöö ühtse eesmärgi saavutamiseks, kirg teha head tööd, julgus teha otsuseid ning võtta vastutust oma töö eest – inglise keeles Collaboration, Passion, Courage and Ownership. Juba personalivaliku protsessi alguses hinnatakse kandideerijaid nende oskuste, tiimi sobivuse, kui ka väärtuste järgi. Väärtused mängivad tähtsat rolli ka edaspidi igapäevases töös. Väärtustel on tähtis osakaal ka meie kvartaalsetes arenguvestlustes ja töötaja edutamisel,“ selgitas Joole Kuljus-Triik.

Jelena Trumm lisas, et nad ootavad endaga liituma inimesi, kes on oma töös korrektsed, täpsed ja julgevad otsuseid langetada. „Backoffice tiimides on lisaks vajalik ka hea soome, rootsi, mõnes meeskonnas ka norra ja taani keele oskus. Kõnekeskuses on vaja väga head soome keele oskust, et pakkuda teenust Nordea klientidele Soomes. Finantskuritegevuse ennetamise osakonnas on tööd nii soome kui rootsi keele oskajatele ning otsime samuti eksperte, kes soovivad edasi arendada finantskuritegevuse ennetamise valdkonda,“ selgitas ta.

„Pakume inimestele võimalust töötada rahvusvahelises tiimis. Hetkel on meie kontoris esindatud 24 riigi kodanikke. Võime julgelt öelda, et oleme soomlastele üks suurimaid tööandjaid Eestis,“ lisas Trumm.

Andres Vesilind, Finantskuritegevuse ennetamise valdkonna juht

Meie üksuse peamisteks tööülesanneteks on Rootsi ja Soome klientide ja nende tehingute analüüs. Eesmärgiga tuvastada tehinguid, millel on finantskuritegevuse tunnuseid. Vajame sellesse üksusesse soome või rootsi keele oskusega töötajaid, kes on analüütilise mõtlemisega ning selge kirjaliku väljendusoskusega.

Lisaks on Eestis ka arendusüksus, kuhu vajame professionaalseid andmeanalüütikuid, ärianalüütikuid ja projektijuhte, kelle tööks on Nordea-üleste finantskuritegevuse ennetamise süsteemide ja protsesside uuendamine. Antud töökohal saavad kõige paremini hakkama töötajad, kes on õppinud ja harjutanud keerulisi süsteeme lihtsalt modelleerima.

Antti Valtanen, Tugiteenuste juht Eestis

Tugiteenuste üksus pakub teenuseid peamisel soome ja rootsi keeles. Uue suunana vajame ka norra ja taani keele oskajaid. Meiega liitumisel ei ole vajalik eelnev panganduse kogemus, vaid soov õppida ja areneda panganduse valdkonnas. Tähtis on tiimitöö ja vastutuse võtmine oma töölõigu eest, et luua lisaväärtust meie klientidele.

Toni Hautamäki, 24/7 kõnekeskuse juht

Meie peamine eesmärk on pakkuda 24/7 suurepärast klienditeenindust Soome turu klientidele läbi erinevate kanalite. Seoses sellega otsime oma meeskonda töötajaid, kellel on suurepärane soome keel ja kes on valmis töötama ebaregulaarsetel tööaegadel. Meie üksus pakub tuge peamiselt õhtuti, öösiti ja nädalavahetustel. Eelnev klienditeeninduse kogemus tuleb kasuks, aga kõige tähtsam on huvi panganduse vastu ja soov pakkuda head klienditeenindust.

Hetkel kuum