Uuring: tarbevee soojustagasti annab tuntava energiasäästu

TalTechis läbiviidud tarbevee soojustagasti uuring näitab olemasoleva teaduskirjanduse ja tehtud katsete tulemuste põhjal, et tarbevee soojustagastid on perspektiivikas tehnoloogia energia säästmiseks ja ökoloogilise jalajälje vähendamiseks. Innovaatilisemad soojustagastid säästavad koguni kuni 65% veesoojendamiseks vajaminevast energiast!

„Kui ventilatsioonis on soojustagastus igapäevane, siis tarbevee kasutamisel ei ole see veel nii tuntud, kuigi sobiks ideaalselt Tallinna rohelise pealinna raamidesse ning annaks panuse Euroopa Liidu kliimaeesmärkide täitmisse,” räägib energiasäästlike lahendustega tegeleva Savener OÜ juht Renee Bahman. „Soojustagasti efektiivsuse näitaja on energiatagastusmäär, mis näitab, kui palju seade energiat säästab. Meie seadmete sertifikaadid on pärit Hollandi sõltumatust sertifitseerimisettevõttest KIWA, kuid soovides näidata Zypho soojustagastite sobivust ka Eesti oludesse, hakkasime otsima võimalust viia sarnast testi läbi kohapeal.”

Savener OÜ eestvedamisel viidigi hiljuti TalTechi tudengi Karl Sachris poolt ning ülikooli vanemteaduri Kalle Kuuski ja professor Karin Pacheli juhendamisel läbi uurimistöö tarbevee soojustagasti efektiivsuse kohta. Tallinna linna poolt aitasid uuringu „Hallvee soojustagastuse kohtseadmete tehnoloogiate ülevaade horisontaalpaigaldusega duši soojustagasti uuringuga” teostumisele kaasa Viljar Meister Tallinna Linnakantselei haldusteenistusest ja Tallinna Linnavaraamet, kes on muutumas linna kinnisvara haldajaks ning hooldajaks.

Mõõtmistulemusi koguti uuringu jaoks vahemikus 01.05.2019–01.01.2020. Perioodi vältel koguti kahe dušinurga temperatuuri ja kumulatiivse vooluhulga kohta andmeid, millede põhjal sai hinnata kasutajate tarbimisrežiimi ning laborimõõtmiste tulemustega kombineerides soojustagasti majanduslikku tasuvust. Duši või vanni äravoolu alla paigaldatav soojustagasti Zypho suunab osa äravooluvees sisalduvast soojusest tagasi dušisegistisse juhitavale külma vette, tõstes selle temperatuuri umbes 10 °C. Samal ajal jääb äravoolava vee temperatuur piisavalt kõrgeks (25–30 °C), tekitamata kanalisatsiooni toimivuses probleeme.

„Mõõtmistulemustest selgus, et esimest duši kasutati mõõtmisperioodi vältel keskmiselt 3,8 ja teist 2,5 korda päevas. Esimesel tuli keskmiseks veekuluks duši kasutuskorra kohta tuli 94,5 liitrit ning teisel 101,9 liitrit. Arvutuste järgi tuli esimese duši puhul soojustagasti tasuvusajaks kolm ja teisel neli aastat,” ütleb uuringu läbiviija Karl Sachris. Töö eksperimentaalses osas uuriti soojustagasti Zypho IZI toimimist laborimõõtmistel ning objektil reaalsete inimeste poolt.

Zypho IZI energiasäästuteguriks oli 0,21, mis tähendab 21% suurust energia kokkuhoidu võrreldes soojustagastita süsteemiga. Sachris lisab, et töös sooritatud mõõtmiste tulemused näitavad, et selline tehnoloogia on majanduslikult tasuv, arvestades kehtivaid energiahindasid ning nende eeldatavat tõusu tulevikus.

Ka majandusminister Taavi Aasa alluvuses valminud plaani järgi tuleks ette võtta Eesti oludes mammutlik ehitusprogramm ja korrastada tänapäevastele nõuetele vastavaks enamik Eestis kasutatavaid vanemaid hooneid, kirjutas Eesti Päevaleht juulis. Laias plaanis on minister Aasa sõnutsi praegu Eesti hoonete seis järgmine: „Selle arvele langeb ligikaudu 36% kõikidest CO2 heitkogustest Eestis ja ligi 50% kogu energiatarbimisest. Kui see kava täies mahus ellu viia, siis oleks Eestis võimalik hoonete arvel energiasäästu saavutada umbes 60% ja vähendada CO2 heidet ligi 90%.”

„Energiasäästlik eluviis on hinnas ja selle eesmärk on vähendada energia tarbimist, suurendada kasutusmugavust ja säästa raha. Tarbevee soojendamine võtab meie igapäevastest energiakuludest märkimisväärse osa. Äravoolu liikuv dušivesi sisaldab aga soojust, mida saab taaskasutada. See on oluline kogu riigi keskkonnaeesmärke silmas pidades,” nendib Bahman. „ZYPHO dušivee soojustagasti on geniaalselt lihtsa tööpõhimõttega seade. See säästab kasutaja raha, tõstab kinnisvara turuväärtust ning vähendab oluliselt ökoloogilist jalajälge. Eriti hea panuse annab see uutele ja rekonstrueeritavatele hoonetele alates sellest aastast kehtima hakanud madal- ja liginullenergia nõuete valguses.”

Keskmine majapidamine säästab ZYPHOt kasutades kolme igapäevase 10minutilise dušikasutamise ajal umbes 1000 kWh aastas, mis teeb elektriboileri puhul dušivee soojustagasti paigaldamise tasuvusajaks umbes kolm ja soodsamate veesoojendusviiside puhul kuni viis aastat. Kui pereliikmeid on rohkem või käivad nad duši all pikemalt ja sagedamini, lüheneb ka tasuvusaeg. Seega võimaldab ZYPHO säästa dušivee soojendamisel märkimisväärse osa veesoojenduskuludelt ning uuemad soojustagastid ka isegi juba kuni 65% energiakuludelt.

Loe rohkem dušivee soojustagastist kodulehelt www.zypho.ee.

Lisaküsimuste korral palume võtta ühendust:

Savener OÜ

Renee Bahman

tel +372 513 9318

e-post: info@savener.ee

www.savener.ee

Hetkel kuum