Artikkel
 • Kuidas uut põlvkonda keskkonnasõbralikult sööma õpetada?

  2019. aasta detsembris jõudis vilistlase Mihkel Tammo ja Rocca al Mare Kooli Arengufondi vahendusel kooli juhtideni info peagi alustavast üle-eestilisest algatusest nimega Rohetiiger. Roheambitsioonist innustatuna ühinesimegi pilootprojektiga ja ootasime, et see oleks katalüsaatoriks jätkusuutlikkuse teema enda jaoks teadlikumalt läbi mõelda ja praktikasse rakendada.

  Ainukese Rohetiigri pilootprojektis osalenud haridusasutusena ei väljendu meie kestlik tegutsemine mitte tootmis- või teenusprotsessi (Euroopa Rohelise kokkuleppe sihiks võetud) süsinikneutraalsuse elluviimises. Pigem suuname tulevast põlvkonda uusi keskkonnasõbralikke harjumusi kujundama. Alustasime uuendusliku koolitoidu mudeli kujundamisega, milles saavad kokku vajadused, võimalused ja arukas planeerimine ning kus koolis pakutav toit on mitmete ainete õppekava teemaks. Aastate jooksul laotud vundament, millest edasi liikuda, on hea. Kui näiteks inglise kool vajas karismaatilist Jamie Oliveri, et vabaneda lõunaks pakutavatest ühekülgsetest võileibadest ja küpsistest, siis Eestis on pikaajaline sooja koolilõuna traditsioon, millesse panustab nii riik kui ka pere ning selle koostamisel on juba eos arvestatud keskkonnasõbralike toidusoovitustega. Kus on siis probleem? Meid huvitas, mis on ikkagi koolitoiduga rahulolematuse ja sellega seotud toidukadude põhjus. Kas ja kuidas mõjutab koolis omandatud toidukirjaoskus kodust igapäevaelu? Näiteks selgus ka viimasest 2021. aasta SEI toidujäätmete ja -kadude uuringust, et endiselt on suurimateks toiduraiskajateks kodumajapidamised. Ka kool koos kogukonnaga saab midagi teha, et tekitada suurem pilt kestlikkust toidusüsteemist. Meie jaoks tähendab see eeskuju kaudu õppimist, laste ja õpetajate tähelepanu köitvaid tegevusi ja kaasatust. Ka kooli söökla või puhvet on õppeklassid, kus tekib võimalikult palju seoseid koolitarkuse ja igapäevase elu vahel.
  Aus pilk meie keskkonnamõjudele
  Viisime läbi küsitluse, et teada saada, milline on meie kooli ligi 2000-pealise kogukonna (õpilased, lastevanemad, õpetajad) keskkonnateadlikkuse hetkeseis ja millised valdkonnad vajaksid koolis esmajoones tarka sekkumist. Valisime välja koolipere jaoks olulised teerajad:
  - rohemeelne kogukond
  - kestlik koolitoit
  - keskkonnasõbralik transport
  - kestlik koolimaja
  Kestlik koolitoit RaM Rohetiigri pilootprojektiks
  Kogukonna küsitlusest selgus, et koolitoit on üks olulisematest teemadest, millega RaM Rohetiigri meeskonda tegelema on volitatud. Laiendasime töörühma asjatundlike huvilistega ning koostöö tulemusena sõnastasime sihid kestliku toidusüsteemi kontekstis. Fookusesse jäid arukas söömine, kohalike toidutootjate väärtustamine, vastutustundlikum tarbimine ja jäätmevabam elulaad. Kokkuvõtlikult soovime panustada, et kõigil kogukonnas oleks suurem rahulolu koolitoidust.
  Järgmise tähtsa sammuna kutsusime ümarlauale meie pikaajalise partneri ja paljude koolide toitlustaja Baltic Restaurants. Selgusid sarnased sihid ning sisukate arutelude tulemusena leppisime kokku, kuidas rohemeelsus meie igapäevastes toiduvalikutes väljenduda saaks.
  Milles kokku leppisime?
  * Me ei raiska toitu. See tähendab koolitoidu pakkuja poolt menüü arendust ning pidevat seiret tekkivate toidukadude kohta.
  * Koolitoidus on suurem osa taimetoidul. Jätkame aastatetagust otsust pakkuda sööjatele igapäevaselt tasakaalustatud ja mitmekesist taimetoitu, mille abiga saame vähendada suurema keskkonnamõjuga lihatoitu.
  * Toetame kohalikke toidutootjaid ja anname nii panuse Eesti toidusektori arengule. Asendame esmajoones kõige suurema keskkonnamõjuga liha- ja kalatooted ning vastavalt toitumissoovitustele suurendame taimse toidu osakaalu. Jätkame hooajaliste kodumaiste aedviljade pakkumist ja vähendame välismaiste viljade pakkumist. Lisaks menüü muutustele teeme ka teavitustööd hea toidu hoidmiseks ning tutvustame meiega ühist maailmavaadet jagavate koostööpartnerite toodangut.
  * Vähendame mikroplasti teket ja ühekordsete tarbekaupade kasutust. See tähendab kriitilise pilguga olemasolevate vahendite ülevaatamist ja keskkonnasõbralikumaid valikuid. Korduvkasutuse kultuuri edendamist kogukonnas.
  * Me ei raiska joogivett ning eelistame kraanivett pudeliveele. Näiteks loodusklassis hakkasime kasutama vee joomiseks korduvkasutatavaid pudeleid, mistõttu vähenes oluliselt plasttaara kasutamine ja ebatervislike jookide joomine.
  * Sordime prügi liigiti ja edendame väikeste kadudega tarbimissüsteemi.
  * Kasutame keskkonnasõbralikke puhastusvahendeid.
  Muutuste keskmes on õppija
  Õpilaste kaasamine on kooli kestlikkuse eesmärkide saavutamisel üliolulise tähtsusega, sest iga protsess õpetab ja kujundab harjumusi.
  Rakendasime tegemistesse 9. klassid, kes viisid läbi toidukadude kaalumise päeva koolisööklas. Uuriti, millised on RaM Kooli õpilaste toidueelistused.Foto: Maris Kilmi
  “Kui on olemas Saaremaal puhtas allikavees kasvatatud forell, siis võib loobuda Norra vetes kasvatatud lõhest. Aga punasest kalast loobuda pole kindlasti mõtet, sest selles on muus toidus harva esinevaid aineid, mis on sinu südamele ja ajule hea!” Selline oli kalapäeval edastatud sõnum väikesele ja suurele sööjale.Foto: Maris Kilmi
  Kooliaasta lõpunädalatel võtsime 1.-4.klassi õpilastega teadlikult ette retked Eesti toidutootjate juurde, et saada mitmekülgne kogemus toidu tootmisest, inimeste pingutusest ja tarkusest, mis selle loomisega kaasneb. Lähemalt tutvuti tervisliku toitumisega seotud toidugruppidega – piim, aedvili, teravili, muna.Foto: Merlin Kizant
  Maikuus kutsusime õpilasi kaasa mõtlema üle-eestilise Rohetiigri toiduraiskamise kampaania “Hoiame head toitu!” teemadel, mille tulemusena valmisid mõtestatud joonistused, plakatid või toidujääkidest valmistatud road. Näiteks said 4a klassi poisid kunstiõpetaja Maris Kilmilt ülesande visualiseerida äravisatud toidu emotsiooni. Kokku sai ilmekas seltskond, kes koolisöökla seinal rippudes igaühte kõnetas.
  Plakati kujundus: Maris Kilmi
  Me ei lõpeta unistamist
  Rocca al Mare kooli missioon on toetada maailma paremaks muutvaid unistusi ja nende teostamist.
  Täna julgeme unistada rohemeelsest RaM kooli kogukonnast! Rohetiigri Akadeemia tarkade suunamiste tulemusena tõdesime, et Rocca al Mare koolis on nii vaimset kui füüsilist rammu, et pilootprogrammi lõppedes võtta vastutus iseseisvalt edasi liikumiseks ja kogukonna rohemeelsuse võimendamiseks.
  Suurt laeva on alati tunduvalt raskem ringi pöörata kui väikest paati, seetõttu otsustasime sammuda targalt – meile jõukohases tempos ja mahus. Väljakutseks on tehnoloogia kaasamine koolitoidu uuendusse ja motiveeritud ekspertide leidmine. 2021-2022 õppeaastal jätkame kindlasti toidukirjaoskuse kujundamisega kooli kogukonnas ja innovatsiooni elluviimisega koolisööklas. Järgmiste sammudena võtame ärategemiseks meie teised fookusteemad, milleks on keskkonnasõbralik transport ja kestlik koolimaja.
  Olulisimaks eesmärgiks peame siiski õppekava arendust, mis kaasaks targalt ja sihipäraselt jätkusuutlikkuse teemasid – ikka selleks et RaM koolis küpseksid keskkonnateadlikud ja vastutustundlikud tulevased kodanikud, ettevõtjad – rohetegijad.
  Droonifoto: Kaupo Kalda
  On sümboolne, et saame õppida Tallinna kaunimas looduskeskkonnas – rahulikus tammikus, mitmepalgelise mere ääres, vaatega kiirelt arenevale linnale. Tänutundes austame Elu ja keskkonda meie ümber.

  Jätkusuutlikkuse ja keskkonnateadlikkuse teemad on RaM koolis au sees ja kirjas pedagoogilises hartas. Meie töö on märgata ühiskonnas olulisi asju ja need lasteni viia. Sellepärast on oluline ja loomulik, et tegeleme ka keskkonnateadlikkuse kujundamisega igapäevaste tegevuste käigus. Konkreetseks väljundiks on näiteks Eesti haridusmaastikul ainulaadne loodusklass.

  Samuti on säästlikkuse teemad kaasatud kogukondlikkesse otsustesse: kuidas toimuvad õpilaste korraldatavad sündmused või missugust ideoloogiat kannab Eesti kooli õppekavades pigem haruldane toiduõpetus.

Mihkel Nestor: liiga kallis elu peatab nii majanduskasvu kui inflatsiooni
Soodsad energiahinnad, toiduainete hinnatõusu pidurdumine ja tarbijate vähenenud maksevalmidus on pannud inflatsioonile aeglasema käigu. Kui see püsima jääb, võime unistada ka intressitõusude peatumisest, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.
Soodsad energiahinnad, toiduainete hinnatõusu pidurdumine ja tarbijate vähenenud maksevalmidus on pannud inflatsioonile aeglasema käigu. Kui see püsima jääb, võime unistada ka intressitõusude peatumisest, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.
Mihkel Nestor: liiga kallis elu peatab nii majanduskasvu kui inflatsiooni
Soodsad energiahinnad, toiduainete hinnatõusu pidurdumine ja tarbijate vähenenud maksevalmidus on pannud inflatsioonile aeglasema käigu. Kui see püsima jääb, võime unistada ka intressitõusude peatumisest, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.
Soodsad energiahinnad, toiduainete hinnatõusu pidurdumine ja tarbijate vähenenud maksevalmidus on pannud inflatsioonile aeglasema käigu. Kui see püsima jääb, võime unistada ka intressitõusude peatumisest, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.
Inflatsioon muudab luksuslikud käekotid ostjale taskukohaseks
Luksustööstus on tunnistajaks aeglustumisele, kuna tarbimiskulutusi mõjutavad kõrge inflatsioon ja hirm globaalse majanduslanguse ees, vahendas Yahoo Finance.
Luksustööstus on tunnistajaks aeglustumisele, kuna tarbimiskulutusi mõjutavad kõrge inflatsioon ja hirm globaalse majanduslanguse ees, vahendas Yahoo Finance.
Reaalajas börsiinfo
Äri Eestimaal: Ida-Viru õlu kolib plekkpurki ja sihib välismaad
Koroonakriisis tekkinud raskuste tõttu on Purtse pruulikoda otsinud uusi eksporditurge ning käesoleval aastal on juba leitud kliente nii Itaaliast, Prantsusmaalt kui ka Bulgaariast. Ukraina sõja tõttu tekkinud kriis pani käsitööõlletootja aga vahetama isikupärase kujuga pudelid plekkpurkide vastu.
Koroonakriisis tekkinud raskuste tõttu on Purtse pruulikoda otsinud uusi eksporditurge ning käesoleval aastal on juba leitud kliente nii Itaaliast, Prantsusmaalt kui ka Bulgaariast. Ukraina sõja tõttu tekkinud kriis pani käsitööõlletootja aga vahetama isikupärase kujuga pudelid plekkpurkide vastu.
Kullafond: noor miljonär hoiab abikaasaga rahakotid lahus
Äripäeva raadio igihaljaste saadete sarja seekordne saade oli esimest korda eetris 2022. aasta juunis.
Äripäeva raadio igihaljaste saadete sarja seekordne saade oli esimest korda eetris 2022. aasta juunis.
Cleantech: kuidas Eesti iduettevõte Bangladeshis maailma päästab
Seekordses „Cleantechi“ saates on külas Reverse Resourcese asutaja ja tegevjuht Ann Runnel ning Cleantech Estonia uus juht Kädi Ristkok.
Seekordses „Cleantechi“ saates on külas Reverse Resourcese asutaja ja tegevjuht Ann Runnel ning Cleantech Estonia uus juht Kädi Ristkok.
Pulliturg jätkub: S&P 500 lõpetas nädala kõrgeimal tasemel alates augustist
Aktsiad tõusid reedel, kui investorid seedisid läbi kahe suurima Ameerika autotootja uue koostöö alustamise ja valmistusid Föderaalreservi järgmiseks otsuseks intressimäärade tõstmise kohta, vahendas Yahoo Finance.
Aktsiad tõusid reedel, kui investorid seedisid läbi kahe suurima Ameerika autotootja uue koostöö alustamise ja valmistusid Föderaalreservi järgmiseks otsuseks intressimäärade tõstmise kohta, vahendas Yahoo Finance.
Keskkriminaalpolitsei uurib Olerexi võimalikku rohepesu Lisatud Olerexi kommentaar
Keskkriminaalpolitsei ja keskkonnaameti ametnikud puistasid eile Olerexi kontorit, et selgitada välja, kas Olerex esitas maksuametile teadlikult valeandmeid seoses biokütuse nõudega.
Keskkriminaalpolitsei ja keskkonnaameti ametnikud puistasid eile Olerexi kontorit, et selgitada välja, kas Olerex esitas maksuametile teadlikult valeandmeid seoses biokütuse nõudega.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.