Artikkel
 • Stallion kaitseb ettevõtteid küberrünnete vastu tavapärasest paremini

  “Meie poolt pakutavad küberturbelahendused töötavad paljuski nii, et ettevõtte tavatöötaja nende olemasolust aru ei saagi, ainult asutuses küberturbe eest vastutav inimene saab soovi korral kolleegidele rõõmsamalt naeratada, kuna ettevõte on erinevate küberrünnete vastu tavapärasest paremini kaitstud,” märkis Stallioni ärioperatsioonide juht Priit Rebane.

  Üks olulisemaid valdkondi, milles Stallion lahendusi pakub ning nende lahenduste paigaldamisel ja haldamisel väga head kompetentsi omab, on arvutivõrgu ning selles olevate serverite, tööarvutite ja muude seadmete kaitse.
  „See on siis klassikalises mõttes arvutivõrgu perimeetri kaitse, ehk sisevõrkude kaitse internetist lähtuvate rünnete eest, aga samas miks mitte ka kaitse selliseks juhuks, kui mõni pahatahtlik tegevus peaks alguse saama ettevõtte seest ja seega üldjuhul turvaliseks peetavast võrgusegmendist,“ selgitas Rebane.
  Väga lihtsustatult öeldes võimaldavad pakutavad lahendused kontrollida seda, millised seadmed või rakendused üldse tohivad omavahel rääkida, mida nad tohivad rääkida ja kas läbi avatud ühenduste liigub ikka tegelikult ka selline jutt, mis seal liikuma peaks. Erinevalt paljudest sarnastest lahendustest võimaldab Stallioni pakutav kehtestada eeltoodud reegleid ka vastavalt arvuti taga istuvale kasutajale.
  Photo by FLY:D on Unsplash

  Tööjaamade ehk arvutite kaitse

  Lisaks arvutivõrgu turvalisusele pakub Stallion ka tööjaamade ehk igapäevaselt kasutatavate arvutite kaitset, et sinna mingid viirused või muud pahategijad ligi ei pääseks. Tänapäevane viirusetõrje mitte ainult ei tunne juba teadaolevaid viirusi, vaid oskab arvuti kaitsmiseks hankida reaalajas infot selle kohta, kui kusagil maailmas on avastatud mingi uus kurivara või tehisintellekti abil tuvastada ja blokeerida arvutis ebaharilikke käitumismustreid tekitava tarkvara.
  Viimastel aastatel on aga arvutivõrgu perimeeter hakanud üha enam hägustuma – inimesed töötavad kodudes ja kohvikutes, kasutavad aina rohkem erinevaid pilverakendusi, aga tahavad nii andmetele kui rakendustele võrdselt hõlpsat ligipääsu, asugu need siis pilves või kusagil sisevõrgus. Selle olukorraga toimetulekuks on maailmas kasutusele võetud nullusaldusmudel (Zero Trust), kus andmetele või rakendustele antakse minimaalselt vajalike õigustega ligipääs ainult siis, kui nii töötaja identiteet kui tema kasutatava seadme vastavus ettenähtud tingimustele on igal ajahetkel ümberlükkamatult tuvastatud, asugu nad siis internetis, kaugtööks ettenähtud privaatvõrgus või tavalises sisevõrgus.
  „Ka nullusaldusmudeli elluviimiseks vajalikud identiteedihalduse lahendused on Stallioni portfellis täiesti olemas, sest see on üks suur valdkond, mis viimasel ajal meie tähelepanu pälvib,” lausus Rebane.
  Stallioni ärioperatsioonide juht Priit Rebane

  Identiteedihalduse olulisus kasvab

  Seni on identiteedihaldus olnud oluliseks teemaks eelkõige Eestist väljaspool, kuid see jõuab üha rohkem ja rohkem ka Eestisse ning kohalikud ettevõtted pööravad sellele järjest rohkem tähelepanu. Identiteedihaldusel on mitu tahku, kuid Stallioni fookuses on neist eelkõige kaks – üks on identiteedi- ja pääsuõiguste haldus (Identity and Access Management (IAM)) ning teine on eriõigusega kontode haldus (Privileged Access Management (PAM)).
  Identiteedi- ja pääsuõiguste haldus keskendub eelkõige sellele, kuidas töötajale luuakse automaatselt vajalike õigustega kontod erinevates rakendustes, kuidas töökoha vahetudes automaatselt ebavajalikuks osutuvad õigused ära võetakse ja millised õigused juurde pannakse ning kuidas töötaja kasutajakontod tema töölt lahkumisel automaatselt suletakse. Seda kõike siis lähtuvalt personalisüsteemi sisestatud andmetest. Lisaks veel auditeerimine ja raporteerimine, regulaarne õiguste ülevaatus ja palju muud, nii et juba ühes keskmises ettevõttes võib identiteedihaldus olla päris mahukas ja aeganõudev käsitöö, mida tasuks automatiseerida. Unustada ei saa ka seda, et lahkuvate töötajate kontod ununevad tihtipeale lahti, mis on aga kurikaelade jaoks selgelt üks ründamise koht.

  Eriõigustega kontode haldus on populaarne

  “Võib öelda, et eriõigusega kontode haldus on olnud tänaseks Eestis isegi mõnevõrra populaarsem ja on ärksamaid ettevõtteid, kes on sellele juba mõni aasta tagasi tähelepanu pööranud,” sõnas Rebane. Tegemist on siis eelkõige lahendusega, mis võimaldab turvata erinevate infosüsteemide, serverite, võrguseadmete ning muude oluliste komponentide haldamiseks vajalikke ligipääse, ehk nö administraatorite kontosid. Nagu teada, siis on sellised administraatorite kontod pahategijate jaoks just need kõige „magusamad“, kuna võimaldavad varastada suures mahus olulisi andmeid või tekitada suurt kahju, kuid paraku pööratakse nende kontode kaitsmisele teenimatult vähe tähelepanu. Kusjuures, ilmtingimata ei peagi tegemist olema just administraatori kontoga, vaid kaitsmist võib vajada ka mõne infosüsteemi peakasutaja või mõne automaatse tarkvaraprotsessi konto.
  Stallioni poolt pakutava lahenduse boonuseks on veel asjaolu, et see võimaldab ülimalt hõlpsasti ära lahendada ka partnerfirmade (haldus)ligipääsu, kus vajalikke õigusi saab anda konkreetsele inimesele ainult ettenähtud ajaks, ilma vajaduseta talle selleks arvutivõrgu- või muid kasutajakontosid tekitada, kusjuures kõikidest tema tehtud tegevustest jääb alles salvestus.
  Identiteedihaldusega haakuvad väga tihedalt ka mitmetasemeline autentimine (Multi-Factor Authentication) ning ainsa sisselogimisega ligipääs (Single Sign-On) – esimene võimaldab turvalisuse tõstmiseks kasutada lisaks tavapärasele paroolile veel mingit täiendavat tuvastamismeetodit, teine võimaldab ligipääsu kõigile vajalikele infosüsteemidele ilma, et igasse neist peaks eraldi sisse logima. Stallioni pakutav MFA lahendus võimaldab paroolidest sootuks loobuda ning on samas adaptiivne, kus vastavalt etteantud tingimustele saab seadistada nõutavaid autentimismeetodeid ning töö käigus jälgitakse pidevalt erinevaid parameetreid – kui näiteks kasutaja andmesideühendus muutub, on võimalik koheselt nõuda uut autentimist.

  Visibility abil saab nähtamatu nähtavaks

  “Väga raske on kaitsta midagi, kui sa ei tea, mida ja mille eest kaitsta,” lausus Priit Rebane. Jälgitavus või nähtavus, ehk küberturbes pigem ilma tõlkimata kasutatav inglisekeelne termin visibility koondab enda alla päris mitut erinevat tähendust.
  Kõigepealt tähendab visibility teadmist, millised seadmed ja rakendused asutuse arvutivõrgus üldse toimetavad. Selle teadmise kogumiseks on olemas vastavad lahendused, mis kas pidevalt või mingi ettenähtud perioodi jooksul arvutivõrku skaneerivad ning tulemused vastavasse andmebaasi salvestavad. Eelnevaga mõnevõrra haakuvalt tähendab visibility teadmist kõikidest võimalikest ohtudest, mis eelnevalt tuvastatud seadmeid ja rakendusi ohustada võivad – selleks on Stallioni tooteportfellis samuti vastavad lahendused, mis pidevalt jälgivad võrku kas seest- või väljastpoolt ning avastatud turvanõrkusi raporteerivad, tuues välja kõige kriitilisemad või kõige kiiremat parandamist vajavad kohad.
  Kolmas ja väga suur visibility osa on teadmine kõigest sellest, mis arvutivõrgus tegelikult toimub – millised seadmed omavahel andmeid vahetavad, mis andmeid nad vahetavad ja mis on näiteks ka need ühendused, mida üritatakse algatada, aga pole lubatud. Kõige selle kohta väljastavad erinevad seadmed hulgaliselt erinevaid logisid, mida vastavate lahenduste abil kokku kogutakse, mürast puhastatakse ja omavahel korreleeritakse. Edasi järgneb tavaliselt analüütikute töö, kes kogutud andmete alusel häälestavad süsteemi teatud mustreid leidma ning nende leidmisel alarmi tekitama. Paraku on selline analüütika aga väga töömahukas.
  Teine võimalus arvutivõrgus toimuvast ülevaate saamiseks on kasutada lahendusi, mis kuulavad ise arvutivõrgus toimuvat ning õpivad tehisintellekti abil anomaaliaid tavapärasest liiklusest eristama, jättes analüütikute tööks ainult selle, kas mingit tüüpi anomaaliast ka edaspidi teada anda või lugeda selle muster normaalseks. Ka Stallionil on selline lahendus pakkuda.

  Ligi 30 aastat turvalahendusi

  Stallion on info- ja kommunikatsioonisüsteemide turvalahenduste loomise, tarnimise ja teenindamisega tegelev Eesti kapitalil põhinev firma ning on asutatud juba 1994. aastal. Alates 1997. aastast on ettevõtte tugevaks fookuseks olnud küberturbe lahendused.
  Peamiselt äriklientidele keskendunud firmas töötab 15 inimest ning ettevõtte kontorid asuvad Tallinnas ja Riias. Aastate jooksul on firma kliendiportfelli kogunenud olulisi kliente nii riigi- kui ka erasektorist paljudes erinevates valdkondades, alates näiteks pangandusest ning lõpetades tootmise või meditsiiniga.
Otto Pukk: millises kodus saab olla armastus, kui pole võimalik külmkappi toiduga täita
Miks hetkel, kui meie majandus on põhja katsumas, tegeleb valitsus järjest n-ö mittemaksvate valimislubaduste või muude kõrvaltegevustega, küsib praegu Eesti poliitikas toimuva kohta Eesti Elektroonikatööstuse Liidu volikogu esimees ja Incapi elektroonikatootmise rahvusvahelise grupi president Otto Pukk.
Miks hetkel, kui meie majandus on põhja katsumas, tegeleb valitsus järjest n-ö mittemaksvate valimislubaduste või muude kõrvaltegevustega, küsib praegu Eesti poliitikas toimuva kohta Eesti Elektroonikatööstuse Liidu volikogu esimees ja Incapi elektroonikatootmise rahvusvahelise grupi president Otto Pukk.
Ettevõtja: öeldakse, et alandage hindu. Mille arvel?!
Miks on hinnad kõrged? Sest intressid, inflatsioon ja tarbekaupade omahinnad ei lange, palgasurve ning sõjast tingitud majanduslangus ei ole kadunud, kirjutab ettevõtja, OÜ Keil M.A. juhatuse liige Andres Mängel vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Miks on hinnad kõrged? Sest intressid, inflatsioon ja tarbekaupade omahinnad ei lange, palgasurve ning sõjast tingitud majanduslangus ei ole kadunud, kirjutab ettevõtja, OÜ Keil M.A. juhatuse liige Andres Mängel vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
USA mai tööturu raport kergitas võimalust uueks intressimäära tõstmiseks
USA tööturg on mais püsinud oodatust paremas seisus ning kuuga kasvas töökohtade arv oodatust enam, millele aktsiaturud reageerisid ka tõusuga.
USA tööturg on mais püsinud oodatust paremas seisus ning kuuga kasvas töökohtade arv oodatust enam, millele aktsiaturud reageerisid ka tõusuga.
Reaalajas börsiinfo
Äri Eestimaal: Ida-Viru õlu kolib plekkpurki ja sihib välismaad
Koroonakriisis tekkinud raskuste tõttu on Purtse pruulikoda otsinud uusi eksporditurge ning käesoleval aastal on juba leitud kliente nii Itaaliast, Prantsusmaalt kui ka Bulgaariast. Ukraina sõja tõttu tekkinud kriis pani käsitööõlletootja aga vahetama isikupärase kujuga pudelid plekkpurkide vastu.
Koroonakriisis tekkinud raskuste tõttu on Purtse pruulikoda otsinud uusi eksporditurge ning käesoleval aastal on juba leitud kliente nii Itaaliast, Prantsusmaalt kui ka Bulgaariast. Ukraina sõja tõttu tekkinud kriis pani käsitööõlletootja aga vahetama isikupärase kujuga pudelid plekkpurkide vastu.
Uuring: onupojapoliitikat küll märgatakse, ent vilet puhuda ei söandata
Värske Eesti ja Põhjamaade ärieetika uuringu tulemused näitavad, et ebaeetilist käitumist on meilgi hakatud rohkem märkama ja sellesse ka sekkuma, ent vihjet anda ikkagi kardetakse, kirjutavad Merle Ojasoo ja Anne Reino ühingust Korruptsioonivaba Eesti.
Värske Eesti ja Põhjamaade ärieetika uuringu tulemused näitavad, et ebaeetilist käitumist on meilgi hakatud rohkem märkama ja sellesse ka sekkuma, ent vihjet anda ikkagi kardetakse, kirjutavad Merle Ojasoo ja Anne Reino ühingust Korruptsioonivaba Eesti.
Uued vastutustundlikud ettevõtted teada. Kes sai kulla, hõbeda või pronksi?
Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum tunnustas tänavu 49 Eestis tegutsevat ettevõtet, avalikku organisatsiooni ja mittetulundusühingut, kes hoolivad ümbritsevast ning soovivad panustada ühiskonda rohkemgi, kui seadus nõuab.
Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum tunnustas tänavu 49 Eestis tegutsevat ettevõtet, avalikku organisatsiooni ja mittetulundusühingut, kes hoolivad ümbritsevast ning soovivad panustada ühiskonda rohkemgi, kui seadus nõuab.
Leedu moodne hiigelfirma maksis ka hiigeldividendi – kõvasti üle miljardi
Vilniuse biotehnoloogiaettevõte Thermo Fisher Scientific Baltics maksis aktsionäridele dividendiks 1,61 miljardit eurot. Pärast seda jäi ettevõtte jaotamata kasumiks veel 615 miljonit eurot, kirjutab Leedu ärileht Verslo Žinios.
Vilniuse biotehnoloogiaettevõte Thermo Fisher Scientific Baltics maksis aktsionäridele dividendiks 1,61 miljardit eurot. Pärast seda jäi ettevõtte jaotamata kasumiks veel 615 miljonit eurot, kirjutab Leedu ärileht Verslo Žinios.
Luhtunud lootus Briti turule: langus ehituses sunnib Aseri tellisetootmist sulgema Lisatud vallavanema kommentaar: riigijuhid suretavad ettevõtlust
Aseri tellisetehase tootmismaht on kukkunud ligi 80 protsenti, mistõttu tuleb Wienerberger ASil panna augusti lõpus kinni tootmise põhiliin ja koondada umbes pooled töötajad, rääkis ettevõtte tegevjuht Margus Puusepp.
Aseri tellisetehase tootmismaht on kukkunud ligi 80 protsenti, mistõttu tuleb Wienerberger ASil panna augusti lõpus kinni tootmise põhiliin ja koondada umbes pooled töötajad, rääkis ettevõtte tegevjuht Margus Puusepp.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.