Artikkel
 • Kuula

  Eleving laieneb üle maailma

  Eleving Grupi tegevjuht Modestas Sudnius kirjeldab, mis on aidanud ettevõttel muutuda globaalseks, teeb kokkuvõtte 2023. aastast ja vaatab tulevikku.

  Lätist alguse saanud Eleving Group, mis on Eestis esindatud Primero ja Mogo kaubamärkidega, on laienenud üle maailma. Grupi tegevjuht Modestas Sudnius kirjeldab, mis on aidanud ettevõttel muutuda globaalseks, teeb kokkuvõtte 2023. aastast ja vaatab tulevikku.

  2023. aasta õppetunnid

  Vaadates tagasi möödunud aastale, saame öelda, et Eleving Group on globaalse majanduse turbulentsides edukalt navigeerinud. Meie äritegevus on stabiilne ja täpselt seda me saavutada soovisimegi – tõsta oma portfelli kvaliteeti ja tagada jätkusuutlik kasvutempo. Näeme, et meie klientide maksedistsipliin on tõusva inflatsiooni tõttu veidi muutumas, kuid see ei oma olulist mõju meie portfellile.
  Esimene poolaasta oli veidi aeglasem, kuid teisel poolaastal nägime oma turgudel tarbimisnäitajate järkjärgulist paranemist. Seda ilmestavad laekunud taotluste ja portfelli üldine kasv.
  Meie põhifookus oli tänavu nii praegustel turgudel kui ka hiljuti Aafrikas omandatud ettevõtete integreerimisel gruppi. Keskendusime olemasolevate toodete arendamisele ja nende tõhususe tõstmisele ning jätkasime oma protsesside lihtsustamise ja töö digitaliseerimisega.
  2023. aastal panime suurt rõhku oma rahastamisstruktuuri edasisele mitmekesistamisele. Tänavu oktoobris lõppenud võlakirjaemissioonil pakkusime investoritele Mogo AS 2021/2024 võlakirjade vahetamist ja uusi Eleving Group 2023/2028 tagatud eelisvõlakirju kupongimääraga 13%.
  Tulemusena emiteerisime 50 miljoni euro väärtuses võlakirju, mille lunastustähtaeg on 2028. aastal. Mahu poolest oli see viimaste aastate Baltikumi üks suurimaid ettevõtte avalikke võlakirjade pakkumisi. Näeme võlakirjade emissiooni suure eduna meie rahastamisstruktuuri edasisel mitmekesistamisel, arvestades, et meil õnnestus kaasata ligi 2000 uut investorit. Uued võlakirjad parandavad meie võlakirjade tähtaegade positsiooni. Oleme jõudnud nii kaugele, et järgmine oluline väljamakse tähtaeg on kolme aasta pärast, mis annab märkimisväärselt aega, et selleks valmistuda.
  Järgmiseks aastaks näeme oma toodetel ja turgudel kasvupotentsiaali ning oma turupositsioonide parandamisega tegelemegi. Lisaks jätkame oma rohelise mobiilsuse toodete arendamisega, rahastades elektrimootorrataste soetamist. Oleme juba astunud ka sammu edasi, pakkudes uuendamisteenust ehk klient saab oma sisepõlemismootoriga mootorratta meile tuua ja meie ehitame selle ümber elektrimootorrattaks, pikendades sellega mootorratta eluiga ja edendades nii majandust kui ka kliimaeesmärkide saavutamist.
  Kokkuvõtvalt saan öelda, et tugeva vundamendi, tõhusa riskimaandamise ja õige strateegiaga ettevõte võib saavutada kõrgeid tulemusi vaatamata praegustele vastutuultele, millega maailmamajandus silmitsi seisab.

  Hajutatud turg – võimalus ja väljakutse

  Eleving tegutseb rahvusvahelistelt eri turgudel, mis loob võimalusi, kuid esitab ka väljakutseid. Mõnes riigis oleme puutume kokku ebatavaliselt kõrge inflatsiooniga, teises erakorralise valuutakõikumisega, osades riikides on see kõik aga tavapärane olukord. Muutused maailmamajanduses on omavahel seotud ning energia ja teiste suuremate tootegruppide kallinemine mõjutab tarbija eelarvet ja võimet täita oma rahalisi kohustusi. Riigiti erineb muutuste mõju ulatus.
  Just sellistes olukordades selgub, millised ettevõtted on erisugusteks muutusteks hästi ette valmistunud ja millised ettevõtted on taoliste tsüklite vastutuulest tõsisemalt mõjutatud. Seetõttu oleme keskendunud konservatiivsemale kasvule ja äritegevuse tõhustamisele, sealhulgas vähendanud halduskulusid, tõhustanud klientide krediidiriski hindamist ja ettevõtte riskipoliitikat.
  2024. aastal mõjutavad palju nii geopoliitiline olukord Ida-Euroopas kui ka Euroopa Keskpanga Euribori puutuvad otsused. Uuel aastal prognoositakse Euribori langetamist, mis toob kaasa tarbimise suurenemise – inimestel jääb rohkem raha kätte tarbimiseks.
  Lisaks tuleb vaadata ka kapitaliturgude trende. Oleme praegu kõrgete intresside faasis, mil investorid saavad nautida suuremat investeeringutasuvust, ettevõtted peavad seevastu raha laenamisel arvestama suuremate kuludega. Ennustan, et võlakirjade kupongimäärad peaksid hakkama langema ja lähenema Covid-19 pandeemia eelsele tasemele. Samas on aga viimased aastad näidanud, et sul võib olla kõige tõhusam ja detailsem strateegia, kuid juba paar kuu pärast pead seda välismõjude tõttu kohandama ja keskenduma hoopis uutele aspektidele.

  Globaliseerumise valem

  Meilt on küsitud, kas meil on olemas oma turule sisenemise mudel, mis töötab igal turul. Globaliseerumine pole lihtne. Meie jaoks algab iga turule sisenemine üksikasjaliku turuanalüüsiga. Analüüsiks, kas turg on meie jaoks atraktiivne või mitte, kulub umbes 1–2 kuud. Meil on detailne nimekiri aspektidest, mis tuleb selgeks teha enne, kui saame turule sisenemise otsuse teha. See sisaldab regulatiivset, juriidilist, poliitilist ja majanduslikku turuanalüüsi, konkurentsi ülevaadet, krediidiriski hindamiseks kasutatavate andmebaaside analüüsi ja palju muud. Kui esmane analüüsi tulemus tundub paljutõotav, saadame oma meeskonna vähemalt 1–2 nädalaks kohapeale, et kohtuda potentsiaalsete partnerite ja töötajatega ning analüüsida konkurentide tegevust. Alles seejärel otsustame, kas siseneda turule või mitte. Tavaliselt uurime mitut turgu korraga ja valime välja kõige atraktiivsema.
  Teise olulise poole moodustavad õige struktuur, oskusteave ja IT-süsteemid, sest ilma nendeta ei saa olla kindel valitud ärimudeli õnnestumises. Esmalt alustame IT-süsteemide kohandamisega vastavalt kohalikele vajadustele, sealhulgas integreerime kohalikud krediidibürood ning käivitame ärianalüüsi mudelid. Selle kõrval oleme loonud spetsiaalse piirkondliku meeskonna turu käivitamise ja kasvu toetamiseks. Oleme välja töötanud piirkondliku HUB struktuuri, kus tegevused on jaotatud regioonide alusel. See võimaldab üheaegselt siseneda mitmele turule, andes võimaluse arenguid iga päev jälgida ning tagades, et näiteks Baltikumi parimad tavad saaks tõhusalt kasutusele võetud ka Aafrikas.
  Oleme oma praeguse turgude hajususega rahul ja lähiajal ei ole meil plaanis uutesse riikidesse laieneda. Kui aga näeme huvitavat võimalust siseneda uuele turule või võtta üle kogemustega äritegevus, siis kindlasti kaalume seda. Kahtlemata näeme suurt potentsiaali Aafrikas, mis mängib meie äris üha olulisemat rolli. Ka turud Lõuna-Ameerikas tunduvad huvitavad ja ka Euroopa võimalused pole veel ammendatud.

  Kapitali ja uute investorite kaasamine

  Meie rahastamisstruktuuri selgrooks on 2021. aastal emiteeritud võlakirjad kogusummas 205 miljonit eurot. Ajaliselt on tegemist lühi- ja pikaajalise kapitali kaasamisega, millest 30 miljoni euro tagasimakse tähtaeg saabub 2024. aasta kevadel, 150 miljoni euro tagasimakse tähtaeg 2026. aastal ja 25 miljoni euro tagasimakse tähtaeg 2031. aastal.
  Sel aastal emiteerisime edukalt 50 miljoni euro eest tagatud eelisvõlakirju Eleving Group 2023¬–2028. Suur enamus, ligi 80% meie viimaseid võlakirju ostnud investoritest on eestlased. See ilmestab Eesti investorite olulisust ja aktiivsust ning nende strateegilist tähtsust kohalike ettevõtete jaoks, kes soovivad kasutada Balti kapitalituru võimalusi. Arvuliselt teisele kohale jäid investorid Lätist, tihedalt nende kannul investorid Leedust. Lisaks investeerisid Elevingi ka investorid teistest riikidest.

  Ligi 80% meie viimaseid võlakirju ostnud investoritest on eestlased.

  Modestas Sudnius
  Eleving Group tegevjuht
  Meie rahastamisstruktuuri uusim täiendus toetab meid mitmel viisil. Esiteks katame sellega osaliselt järgmisel aastal saabuva Mogo 2021/2024 võlakirjade väljamakse. Teiseks kasutame kaasatud vahendeid kontserni mitmete teiste kohustuste katteks. Kolmandaks eeliseks on meie parem võlakirjade tähtaegade positsioon. Oleme jõudnud olukorda, mil järgmine oluline väljamakse tähtaeg saabub kolme aasta pärast, see annab meile märkimisväärselt aega selleks valmistumiseks.
  Oleme läbi viinud ka kohalikke võlakirjaemissioone, näiteks Keenias emiteerisime võlakirju ligi 10 miljoni euro väärtuses, ning kasutanud kohalike fonde nagu Verdant Capital Fund, mille kaudu kaasasime 7 miljonit USA dollarit. Lisaks võlakirjadele emiteerimisele teeme aktiivselt koostööd ka suurima Euroopaülese laenuplatvormiga Mintos, mille kaudu oleme kaasanud ligikaudu 70 miljonit eurot. Selle kaudu kapitali kaasamine on veidi kallim võrreldes võlakirjade emiteerimisega, kuna on rohkem mõjutatud kapitalituru hetketingimustest, aga samas võimaldab paindlikult ja vajadustele vastavalt kapitali kaasata.
  Lisaks teeme koostööd ka pankadega. Oleme mitmel turul usaldusväärseks partneriks kohalikele pankadele, kes on valmis pakkuma meile võrdlemisi odavat kapitali tänu meie jätkuvale kohalolule nende turgudel ja meie tugevatele finantstulemustele.
  Investorid jälgivad maailma majanduses toimuvat kõige lähemalt ning see mõjutab nende arvamust ja kujundab muutusi kapitaliturul. Oleme tähele pannud, et investorid on muutunud ettevaatlikumaks ja konservatiivsemaks ning otsivad kõrgema tulu ja madalama riskiga pakkumisi. Ettevõtetele tähendab see kaasatava kapitali kõrgemat hinda. Näiteks emiteeritakse praegu Baltikumis ettevõtete võlakirju 9–13% tootlusega, kuid varem olid need kupongimäärad 3–4% madalamad.
  Sellises olukorras on edukamad need ettevõtted, kes suudavad oma rahastamisstruktuuri mitmekesistada ja kasutada erinevaid kanaleid, vältides kulukaid kohustusi ja kõrgeid võlatähtaegade müüre.
  Meiegi kaalume erinevaid võimalusi tulevikuks. Hindame juba läbi katsetatud lahendusi kui ka uusi võimalusi. Võin öelda, et üht-teist saab meie ideedest Balti kapitaliturul uuel aastal kuulda.
 • Hetkel kuum
Madis Sõnajalg: Estonia vajab Estoryat
Me peame lõputu lõksus istumise hädakisa asemel õppima oma edulugusid mõjusalt jutustama, kirjutab Madis Sõnajalg arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Me peame lõputu lõksus istumise hädakisa asemel õppima oma edulugusid mõjusalt jutustama, kirjutab Madis Sõnajalg arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
USA turud sulgusid teisipäeval madalamal: kõigi pilgud Nvidial
Dow Jones, Nasdaq ja S&P 500 olid kõik languses, ka nafta hinnad langesid, seevastu kuld ja kolmekuulised USA võlakirjad tõusid.
Dow Jones, Nasdaq ja S&P 500 olid kõik languses, ka nafta hinnad langesid, seevastu kuld ja kolmekuulised USA võlakirjad tõusid.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Väiketootjate unistus on purunenud: meie pealt hoitakse esimesena kokku
Unistus, et järjest rohkem tarbitakse teadlikult kohalike väiketootjate tooteid, ei ole täitunud, ütles väiketootja Nopri talumeierei peremees Tiit Niilo.
Unistus, et järjest rohkem tarbitakse teadlikult kohalike väiketootjate tooteid, ei ole täitunud, ütles väiketootja Nopri talumeierei peremees Tiit Niilo.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Neeme Korv: Skype'i tegijad trikitavad jälle
Eesti kapital osaleb olulistes tehingutes, kiiresti kasvavad gasellettevõtted ületavad takistusi, aga kas vaeseks saame end ikkagi vinguda, küsib Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.
Eesti kapital osaleb olulistes tehingutes, kiiresti kasvavad gasellettevõtted ületavad takistusi, aga kas vaeseks saame end ikkagi vinguda, küsib Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.
Microsoft andis oma Ukraina esinduse juhile vedada ka Balti piirkonna
Seni Microsofti Ukraina esindust juhtinud Leonid Polupan sai ametisse ka Balti piirkonna juhina.
Seni Microsofti Ukraina esindust juhtinud Leonid Polupan sai ametisse ka Balti piirkonna juhina.
Teadlane: kliimaseaduse eesmärk on vildakas
Rääkides rohepöördest, siis ka autodega tehakse pöördeid. Aga see on juhi otsus, kas pööre toimub sujuvalt ja kaasreisijatele märkamatult või külg ees kummivilina saatel, kirjutab TalTechi doktorant-nooremteadur, kliimaseaduse transpordi ja liikuvuse töögrupi liige Tanel Jairus.
Rääkides rohepöördest, siis ka autodega tehakse pöördeid. Aga see on juhi otsus, kas pööre toimub sujuvalt ja kaasreisijatele märkamatult või külg ees kummivilina saatel, kirjutab TalTechi doktorant-nooremteadur, kliimaseaduse transpordi ja liikuvuse töögrupi liige Tanel Jairus.
Müügimees: me liigume elektriautode suunas märkamatult
Elektriautode müüjad tajuvad, et üha enam inimesi mõtleb elektriauto ostmisele, rääkis City Motorsi kasutatud autode müügijuht ja Elektriautopood.ee müügimees Sander Kirss.
Elektriautode müüjad tajuvad, et üha enam inimesi mõtleb elektriauto ostmisele, rääkis City Motorsi kasutatud autode müügijuht ja Elektriautopood.ee müügimees Sander Kirss.
Nutipotifirma vajus sügavamale kahjumisse
Nutipotifirma Click & Grow käive jäi viimasel majandusaastal väiksemaks, ärikahjum aga enam kui kahekordistus.
Nutipotifirma Click & Grow käive jäi viimasel majandusaastal väiksemaks, ärikahjum aga enam kui kahekordistus.
Rimi keskendub uute kaupluste avamisele
Möödunud nädalal Järveküla Rimile pandud nurgakivi ei ole kaupluseketi jaoks käesoleval aastal viimane - ees ootab veel mitu investeeringut.
Möödunud nädalal Järveküla Rimile pandud nurgakivi ei ole kaupluseketi jaoks käesoleval aastal viimane - ees ootab veel mitu investeeringut.