5. november 1995 kell 22:00

Viktor Kaasik pole rahul

Kokkuleppega tunnistas ministeerium telekanalite õigust tegevuslitsentside asendamisele nende poolt kohtule esitatud kaebuse raames.

Ministeerium kohustus eratelekanalite õigused taastama hiljemalt 1. novembril parimal viisil, mis tehniliselt võimalik.

«Mina lähtun vaidluses ametlikust seisukohast, mis ministeeriumil selle taotluse läbivaatamise hetkel oli ja mida varem on minu kuuldes toetanud ka Peeter Kreitzberg.

See ametlik seisukoht tunnistab minister Peeter Oleski omaaegset otsust,» rääkis Kaasik. «Kui riik on ministeeriumi kaudu juba kord otsuse teinud, ei tohiks see muutuda sõltuvalt ametikohast ja valitsevast parteist.»

Nn telesõja käigus algatatud kohtuprotsess Tallinna halduskohtus on väldanud veidi üle aasta, järgmine kohtuistung peetakse 28. novembril. Kaasiku sõnul ei saa istung vaatamata kokkuleppele ära jääda, kuna kohus peab menetluse lõpetamise eraldi otsustama. «Vaidlus kuulub kohtukompetentsi ja kohtuvälised kokkulepped, mis ei baseeru seadustel, ei ole kohtule kohustuslikud,» selgitas Kaasik.

Hetkel kuum