7. november 1995 kell 22:00

Riigikassa projekt homme valitsuses arutuse all

«Riigikassa esmane eesmärk on saada vabad jäägid ühte kohta kokku ja kindlustada kulude õigeaegne katmine,» rääkis Lellep. Ta lisas, et kassaline teenindamine seisneb eelarveliste ametkondade arvete kaotamises, alles jääb vaid riigikassa konto. Sellelt hakkab riigikassa ametkondade esitatud kulude alusel tegema väljamakseid.

Lellep märkis, et rahandusministeeriumis on valminud riigieelarve baasseaduseelnõu, milles määratletakse ka riigikassa juhi õigused ja kohustused.

Riigi keskkassa jääb projekti kohaselt rahandusministeeriumi osakonnaks. Järgmisel aastal algavas etapis on riigikassa funktsioonidega hõlmatud vaid sularaha, mille vabu jääke saab paigutada ainult lühiajaliselt. Lellepi sõnul on tuleviku eesmärk saada riigikassa süsteemi kõik riigi likviidsed vahendid. «See tähendab, et tulevikus hakkavad riigikassa juures töötama diilerid,» lisas ta.

Lellep lausus, et rahandusministeeriumi seisukohalt on sotsiaalsüsteem praeguses vormis riigi osa ja peaks olema riigikassas. Ta lisas, et enne lõplikku otsust tuleb kaaluda, millises suunas soovitakse sotsiaalsüsteemi edasi arendada.

Agu Lellep asus rahandusministeeriumi asekantslerina tööle eelmisel nädalal. Enne seda töötas ta kaks aastat rahvusvahelises valuutafondis, esimene aasta Euroopa teise osakonna Balti divisjonis Leedu küsimustega ning teine aasta fiskaalosakonnas riigikulude juhtimise divisjonis. Seal oli üks tema ülesandeid riigikassa loomine endise Nõukogude Liidu vabariikides.

Hetkel kuum