12. november 1995 kell 22:00

Depositooriumi väärtus 2,5 mld

EVK tegevdirektor Martti Kuldma ütles, et depositooriumiväliste turutehingute osakaal väheneb pidevalt.

EVK on sõlminud kontohalduri lepingu kümne Eesti kommertspangaga. Sõlmimisel on kontohaldurileping EVEA pangaga. EVKs on avatud üle 53 000 väärtpaberikonto, mida teenindavad kontohaldurpangad 208 harukontori kaudu. Depositoorium on sõlminud lepingu erastamisagentuuriga, selle järgselt on depositoorium aktsiate avaliku müügi korraldaja.

Kuldma sõnul on Eesti väärtpaberiturg oluliselt aktiviseerunud, mis on eelduseks Tallinna väärtpaberibörsi asutamisele järgmise aasta kevadsuvel. Tallinna väärtpaberibörsi juhatuse esimees Ivar Lukk ütles, et osa börsi tekke tehnilisi eeldusi on depositooriumi näol olemas. Võimalikku Balti ettevõtete nimekirja loomist järgmise sügise paiku Helsingi börsil pidas ta konkurentsiavalduseks Tallinna börsile. Samas nentis Lukk, et tõenäoliselt on ettevõtte minek Helsingi börsi nimekirja Tallinna börsiga võrreldes seotud suuremate bürokraatlike takistustega.

EVK aktsionärideks on praegu 11 kommertspanka, Hüvitusfond, rahandusministeerium ning Eesti Pank. EVK-l sai 10. novembril täis esimene tegutsemisaasta.

Hetkel kuum