26. november 1995 kell 22:00

Kindlustusturu maht oktoobris 53,5 mln krooni

Kogutud preemiate mahult on endiselt kindlad turuliidrid RAS Eesti Kindlustus ja ASA Kindlustus. Eesti Kindlustus kogus kahjukindlustuses selle aasta esimese kümne kuuga preemiaid 99,8 miljonit krooni ja elukindlustuses 23,9 miljonit krooni. ASA kogus preemiaid 74,2 miljonit krooni. ASA Kindlustuse omanikele kuuluv elukindlustusselts Blig järgnes elukindlustusturul kogutud preemiate mahult Eesti Kindlustusele, olles kümne kuuga kogunud preemiaid 5,2 miljonit krooni.

Nii Eesti Kindlustuse kui ka ASA lepingute portfellist moodustavad üle poole kohustusliku liikluskindlustuse lepingud.

Turumahult teises kindlustusliigis, ettevõtete vara kindlustamisel, hoiab liidripositsiooni Balti Kindlustusselts (Bico), kes kogus ka oktoobris selles kindlustusliigis kõige enam preemiaid, kolm miljonit krooni. Ettevõtete vara liigis on aasta esimese kümne kuuga kogutud kokku 142,8 miljonit krooni preemiaid. Hüvitisi on ühtekokku makstud 54,2 miljonit krooni.

Suurima kindlustusliigi, liikluskindlustuse kahjusus oli jaanuarist kuni oktoobrini 58,3%. Liikluskindlustus on ühtlasi suurima kahjususega kindlustusliik, kus koguti preemiaid 197 miljonit krooni. Liikluskindlustuse hüvitisi maksti 114,8 miljonit krooni.

Ainsana on üle sajaprotsendilise kahjususega liikluskindlustuse fond, kes jaanuarist kuni oktoobrini kogus preemiaid 10,5 miljonit krooni ja maksis välja hüvitisi 12,8 miljonit krooni.

Eesti kindlustusseltside keskmine kahjusus kahjukindlustuses oli 48,1% ja elukindlustuses 41,1%. Kahjukindlustusturul tegutseb 17 kindlustusseltsi ja elukindlustuses viis kindlustusseltsi.

Aasta alguses on elukindlustusturule oodata mitut uut kindlustusseltsi.

Hetkel kuum