30. november 1995 kell 22:00

Firmat Liivimaa Buss ähvardab likvideerimine

Närska kinnitusel oleks kahe bussiettevõtte ühendamise ajaline tsükkel viis kuud, mis tuleneb juriidilistest nõuetest. Liivimaa Bussi likvideerimine tähendaks tema sõnul aga aktsionäride eraldumist.

Närska ütles, et sel juhul võtaksid nii Tarbus kui Tartu maavalitsus oma osaluse bussifirmast välja ja kumbki looks oma linnalähiliine sõitva bussiettevõtte. Seejuures tuleks Tartu maavalitsusele kuuluvad aktsiad Liivimaa Bussis munitsipaliseerida ja anda Tartumaa valdade liidu ühisomandusse. Valdade liit arutab aktsiate ülevõtmist järgmisel nädalal.

Liivimaa Bussi direktori Lembo Veidemanni sõnul pooldab tema ettevõtte likvideerimist ja kahe eraldi firma moodustamist. «Tahame Tarbusest võimalikult kaugele hoida ja kolida välja ka temale kuuluvast hoonest ning teenindusbaasist,» ütles Veidemann.

Liivimaa Bussi tegevjuhi väitel on firma kehv majanduslik olukord suuresti põhjustatud Tarbuse tegevusest. Veidemanni kinnitusel on alates eelmise aasta oktoobrist Tarbusele kuuluvate objektide kasutamise eest Liivimaa Bussilt välja nõutud summa suurenenud 42,3%, muud kulutused on samal ajal kallinenud vaid 19,7%.

Tartu abilinnapea ja Tarbuse nõukogu esimehe Robert Närska sõnul kaaluti kolmapäeval nelja edasist tegevuskava. Toetust ei leidnud firma tegevuse jätkamine praegusel kujul ja valdusfirma loomise idee. Viimase kava järgi oleksid valdusfirmale jäänud ettevõtte rajatised ja teenindusobjektid, mis kaotaks Tarbuse monopoolse seisundi ja võimaldaks bussiettevõtetel Tarbus, Liivimaa Buss ja AS Liikor rentida rajatisi ja osta teenuseid võrdsetel tingimustel.

Närska kinnitusel kohustati juhatusi esitama oma tehnilis-majanduslikud põhjendused kahe enam toetust leidnud variandi -- Tarbuse ja Liivimaa Bussi ühendamise ning Liivimaa Bussi likvideerimise -- kohta.

Liivimaa Bussi majandusliku olukorra parandamise vajaduse tõstatas Tarbuse omanik Tartu linn. Linnavolikogu on hakanud nõudma, et linna vara kasutataks otstarbekalt ja see ei toodaks kahjumit.

Käesoleva aasta kümne kuuga võlgnes Liivimaa Buss Tarbusele 396 000 krooni. Lisaks oli Liivimaa Bussi sama perioodi kahjum 224 000 krooni.

Hetkel kuum