3. detsember 1995 kell 22:00

Kalatöötlustehase TÜ Majak pankrot jätkub

«Riigikohtu otsus lähtus sellest, et ringkonnakohus rikkus keeldumisega protsessuaalseid norme, küsimus polnud pankroti tühistamises,» rääkis Rattus. Samas on Majaki juhatuse esimeest Vassili Trofimovit kaitsev vandeadvokaat Leon Glikman väitnud, et pankrotiotsus on alusetu, kuna kindlate ja lihtsate dokumentidega saab tõendada, et pankrotiavalduse esitanud Moskva firma Interatlantik polnud see firma, kellele Majak omal ajal võlgu jäi.

17. novembril toimunud võlausaldajate koosolekul kaitsti võlanõudeid 61 miljoni krooni eest. Suurim võlanõudja on maksuamet, kelle ees on Majaki põhivõlg umbes 21 miljonit krooni lisaks viivistele. Haigekassale on Majak võlgu kolm miljonit krooni. «Lahtine on veel Ühispangale ja Tööstuspangale antud pandilepingute küsimus ja pole teada, mis järku pankade nõuded jäävad,» lisas Rattus. «Teised võlausaldajad on pandid kohtus vaidlustanud, kuid eelistung pole veel toimunud.»

Lisaks pankade pandilepingutele on ligi pool Majaki varast panditud või müüdud Majaki juhatuse esimehe Vassili Trofimovi erafirmadele Amanita ja Värto. Neis asjus on samuti kohtuprotsessid pooleli.

«Keeruliste omandisuhete tõttu on väga raske Majaki vara müüa, tuleb oodata kohtulahendeid,» märkis Rattus.

Majaki juhatuse esimees Vassili Trofimov, kelle kohta majanduspolitsei algatas kriminaalasja Majaki vara ümberkantimise asjus erafirmadesse, vahistati kaks kuud tagasi. Uurija ettepanekul on Trofimovi vahistamist põgenemise kartuses kaks korda pikendanud, ta vabaneb alles tuleva aasta jaanuari lõpus.

Vandeadvokaat Leon Glikman esitas vahistamise tühistamiseks ringkonnakohtusse apellatsioonikaebuse, mida ei rahuldatud.

Vandeadvokaat Glikman märkis, et Majaki pankrotiotsuse tühistamise korral muutuvad ebaseaduslikuks kõik vahepealsel ajal pankrotivaraga sooritatud tehingud.

Hetkel kuum