5. detsember 1995 kell 22:00

Iiri majandus areneb jõudsalt

Iirimaa ajaloos on saabumas uus ajajärk. Põhja-Iirimaa vaherahu on kestnud juba 16 kuud ja selle mõju on tuntav nii Põhja-Iirimaal kui Iiri Vabariigis. Tulevik näib kõigi osapoolte arvates paljutõotav.

Iiri rahandusminister Ruairi Quinn iseloomustab rahu mõju järgmiselt: «Tänu rahule tuleb Iirimaale niisuguseid investeeringuid, mis muidu oleksid jäänud tulemata. On elavnenud turism ning paranenud Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi suhted.»

Kiirele majanduslikule arengule vaatamata maadleb Iirimaa mitme probleemiga. Riigi tööjõust on tööta üle 15 protsendi. Üks selle põhjusi on suur noorte osakaal rahvastiku struktuuris, mistõttu aastas tuleb tööturule 26 000 noort.

Lisaks läheb osa uutest töökohtadest inimestele, kes pole registreeritud töötuks. Nende hulgas on naisi ja Suurbritanniast ning USAst naasvaid emigrante.

Kolmandaks on suur pikaajaliste töötute hulk. 48% töötutest on olnud tööta üle aasta ja 25% enam kui kolm aastat.

Pärast 1973. aastat, mil Iirimaast sai Euroopa Liidu liige, on riiki voolanud rohkesti välisinvesteeringuid. Iirimaal tegutseb kokku 1200 välisfirmat, mis annavad tööd 100 000 inimesele.

Välisinvesteeringute agentuuri IDA andmetel investeerivad välisfirmad aastas Iiri majandusse 73,6 miljardit Eesti krooni palkade, teenuste ja toormena. See loob juurde veel 100 000 töökohta alltöövõtu- ja teenindusfirmades.

Ehkki Iirimaal elab ainult üks protsent kogu ELi rahvastikust, tuleb riiki 14% uutest Euroopa tootmisinvesteeringutest ja selles osas edestavad teda ainult Suurbritannia ja Prantsusmaa.

Soodsat investeerimiskliimat on riigis aidanud luua põhiliselt ELi abiraha. Sellega on Iirimaal ehitatud korralik teevõrk ning ajakohastatud sadamaid, lennujaamu ja telekommunikatsioone.

Eriti suur tõmbejõud Iirimaal rahvusvaheliste firmade jaoks on Euroopa madalaim, kümneprotsendiline ettevõtlusmaks. Praegune olukord püsib aastani 2010, mil EL vaatab selle uuesti läbi.

Iiri rahandusministri Ruairi Quinni sõnul sõltub madala maksumäära püsimine majanduse arengust, kuid eesmärk on hoida seda igal juhul alla Inglismaa 33% taset.

Erinevalt paljudest teistest Euroopa riikidest on Iirimaa välisinvesteeringutest väga sõltuv.

Välisinvesteeringud moodustavad 75% Iirimaa tööstustoodete ekspordist, 55% kohalike tööstustoodete valmistamisest ja 45% Iirimaa tööstuses olemasolevatest töökohtadest.

Osa ekspertide arvates on Iirimaa välisinvesteeringutest ehk liiga sõltuv.

Selle argumendi põhjenduseks tuuakse asjaolu, et iseäranis USA rahvusvahelistel kompaniidel on kombeks suurendada maksuettekäändel Iirimaalt saadavat tulu.

Viimase tagajärjel väheneb kodumaise tööstuse ja samuti naelsterlingitulu tähtsus riigi majanduses.

«Välismaised investeeringud on kujunenud tähtsaks konkurentsiteguriks nii Iirimaal kui kogu Euroopas,» kinnitas välisminister Ruairi Quinn. KL

Hetkel kuum