5. detsember 1995 kell 22:00

Kohalik maks on õigustatud?

kohalike maksude seaduse vastu, et anda omavalitsustele võimalus suurendada oma tulude baasi. Aga igasugune ümberjagamine ei ole mõistlik. Tallinn protestis juba siis, kui kohalike maksude seaduse eelnõu oli alles riigikogus, paraku ei võetud meie seisukohti arvesse. Linnavalitsusele on ette heidetud, et miks me ei kehtesta näiteks peamaksu (st isikumaksu -- toim) või müügimaksu, nii oleks väga lihtne raha saada. Linnavalitsus ei taha minna ettevõtja kallale. Kohalik ettevõtete tulumaks ja müügimaks, mis tõstaksid lihtsalt hindu, ning isikumaks on mõttetud.

Kehtestatud reklaamimaksu puhul sellist probleemi ei tekkinud. Tundub, et kohta, kus reklaami eest ei tuleks maksta, ei olegi. Reklaami eest tahab raha saada nii televisioon, raadio kui ka Äripäev. Kui keegi kasutab linna tasandil mingit pinda reklaamiks ja pakub seeläbi rahvale mingit kaupa või teenust, siis on siiski loogiline, et selle pealt tuleb ka natuke raha maksta, mida kasutatakse linna huvides. Meil kõigil on parem, kui linn on valgustatud, heakorrastatud hoonetega jne. Tallinnas kehtib veel teede ja tänavate sulgemise maks ning tulekul on mootorsõidukimaks. Rohkem makse ei tahaks kehtestada. Mootorsõidukimaks on üks teede korrashoiu katteallikaid.

Linna volikogu tahtis kehtestada ka loomapidamismaksu ja lõbustusmaksu, aga mille jaoks me kehtestame maksu vanainimestele, kellel see koer on võib-olla ainus rõõm. Tehtud otsuste üle võib muidugi vaielda, aga püüame Tallinna tasandil võimalikult konstruktiivset poliitikat ajada.

Tartus on kehtestatud rek-laamimaks ning teede ja tänavate sulgemise maks. Mingeid vastuväiteid ei ole need tekitanud. Ülejäänud seadusega lubatud kohalikest maksudest valis Tartu linnavalitsus välja neli kõige reaalsemat ja praakis nendest kaks välja. Jäid ainult lõbustusmaks ja mootorsõidukite maks, volikogule esitasime ainult ühe -- mootorsõidukimaksu, mille kehtestamise kohta ei ole volikogu veel mingit otsust langetanud. Lõbustusmaksu puhul selgus, et organisatsioonilised kulud lähevad suuremaks kui maksust laekuv tulu, maksu kogumine läheb liiga kalliks. Puudutasime veel müügimaksu ja isikumaksu, aga jätsime need kui ebaotstarbekad hetkel kõrvale. Miks need maksud on üldse välja pakutud, tuleb küsida riigikogu käest. Kui meie kehtestame ettevõtetele kohaliku tulumaksu ja ükski teine omavalitsus seda ei kehtesta, siis oleme ettevõtlusvaenulikud, kaotame ilmselt kohe tulumaksus.

Eesti on nii väike, et siin võiks kogu territooriumil olla ühesugused maksud, et mitte tekitada ebameeldivaid emotsioone. Kohalikke makse ei oleks, kõik maksud oleksid riigi kehtestatud. Maamaks on sisuliselt riigimaks, aga laekub kohalikku eelarvesse. Mujal on kehtestatud kapitalimaksud, näiteks kinnisvaramaks. Need laekuvad tavaliselt kohalikku eelarvesse. Sellised maksud võikski kehtestada üleriigilisena, mis laekuksid kohalikku eelarvesse, mitte keeta ühes katlas erisugust suppi. Omavalitsused võiksid mingisugustes piirides teha maksusoodustusi. Praegune seadus ei võimalda neid teha isegi kohalikku eelarvesse laekuvate riigimaksete puhul.

Hetkel kuum