5. detsember 1995 kell 22:00

Kohus ei kinnitanud LMRA pankrotihaldurite jaotusettepanekut

Kohtunik Vaks põhjendas jaotusettepaneku kinnitamata jätmist sellega, et vajalikud dokumendid olid ööpäev pankrotihaldurite käes. Dokumendid esitati taas kohtule pool tundi enne istungi algust, seepärast polnud kohtul aega tutvuda täiendustega.

Pankrotihalduri Aivar Leismanni sõnul võtsid nad dokumendipaki vahepeal enda kätte, et täiendada jaotusettepanekut ja tutvustada seda vahetult enne kohtuistungit koos olnud pankrotitoimkonnale.

Jaotusettepaneku täiendamise vajadus tulenes Ühispanga Võru piirkonnapanga pretensioonist, kes nõudis oma osa suurendamist jaotamisele kuuluvast rahast 70 000 krooni võrra.

Pankrotitoimkond aktsepteeris Ühispanga pretensiooni. «Kui kohus pidas jaotusettepaneku täiendusega tutvumise aega ebapiisavaks, siis meil ei saa midagi selle vastu olla,» rääkis Leismann.

«LMRA pankrotimenetluses on viivitamise pretsedent juba olemas. Võlausaldajad ei jõudnud esimesel üldkoosolekul kokkuleppele häälte arvu osas,» rääkis teine pankrotihaldur Arno Mägi. «See pikendas menetlust mitme kuu võrra ning suurendas menetluskulusid üle kolme miljoni krooni, sest suure kahjumiga ettevõte töötas edasi. Iga pankrotimenetluse venimine on kahjulik võlausaldajale, sest see toimub tema arvel,» lisas Mägi.

Tartu linnakohus arutab jaotusettepaneku kinnitamist taas 13. detsembril. Pankrotihaldurite jaotusettepaneku kohaselt makstakse jaotamisele kuuluvast rahast Hansapangale 22,8% ja Ühispangale 2,3%, Põhja-Eesti Pangale broneeritakse 74,9%.

Tartu linnakohus kuulutas LMRA Holdingu pankroti välja täpselt aasta tagasi, 5. detsembril 1994. Võlausaldajad likvideerisid ettevõtte alles tänavu mais.

Hetkel kuum