19. detsember 1995 kell 22:00

BMF pole rahul

15. detsembri ÄP avaldas ajakirjanik Erle Rudi artikli «Välisfirmad on suurimad reklaamiandjad Eestis», mis annab ülevaate Eesti reklaamituru mahust ja jaotuvusest, põhinedes Baltic Media Factsi poolt läbiviidaval reklaamikulutuste uuringul. Kahjuks on artiklis nii faktivigu kui muid ebatäpsusi.

1995. aasta esimesel poolaastal oli Eesti reklaamituru suurus 198 miljonit krooni, meedia omareklaam moodustas sellest ligikaudu 5 miljonit krooni. Nagu artiklis ka märgitud oli, kasutab BMF kõikide summade arvutamisel brutohindu, seega arvestame summale juurde ka käibemaksu. Tuleb nõustuda Olav Osoliniga, kes samas artiklis märgib, et reklaamikäivet Eestis saab hinnata vaid ametliku hinnakirja alusel. Trükimeedia ning telejaamade hinnasoodustused reklamiagentuurile on liiga erinevad, et neid saaks üldistada.

Mina ei ole «tunnustavalt» märkinud, et «Tipp TV, kes esimesel poolaastal peamiselt iseennast reklaamis, on nüüd enda olukorda selles osas märgatavalt parandanud; eetrisse on ilmunud ka teisi reklaame peale nende endi oma». Minu seisukoht oli, et Tipp TV reklaamimaht näitab suurenemise tendentsi. Siin on segadus terminitega, meedia oma reklaam ei ole iseenda reklaamimine.

Arusaamatuks jääb autori väide, et mujal maailmas ei kaasata reklaamituru uuringutesse üldse raadioreklaami. Kuigi tema mahu hindamine on komplitseeritud, ei tähenda see, et raadioreklaami turgu ei tasu uurida. Seda enam, et Eestis võib see hinnanguliselt olla ligi 10%.

Eksitav on ka autori poolt minule omistatud «väide», et kolme üle-eestilise väljaande -- Rahva Hääle, Eesti Sõnumite ning Eesti Päevalehe -- ühinemise tõttu võib muutuda suurima reklaamikäibega ajalehtede pingerida. Teadupärast ühinesid 1995. aasta juuni alguses Päevaleht, Rahva Hääl ning Hommikuleht. Liitunud lehtede uue väljaandega, Eesti Päevalehega, ühines selle aasta septembri lõpus ka Eesti Sõnumid.

Lisaksin juurde, et joonis, mis kujutab reklaami jagunemist meediakanalites, puudutab 1995. aasta esimest poolt.

Segadust tekitab artiklis ka asjaolu, et faktid ja kommentaarid on lootusetult segi. Olen nõus, et reklaamiturust objektiivse pildi saamiseks tuleb teada mitme poole hinnanguid. Samas peab peale teiste arvamuste kommenteerimise olema õigus kaitsta ka oma seisukohti.

Mari Tarum-SeilenthalBaltic Media Facts

Hetkel kuum