28. jaanuar 1996 kell 22:00

Kas laenulepingutes kasutate fikseeritud kurssi?

Meie panga poolt sõlmi-tud laenulepingutes on küll sees niisugune punkt, mis kohustab laenusaajat laenu tagasi maksma fikseeritud kursiga Saksa marga suhtes juhul, kui kroon devalveeritakse. See punkt on sees kõikides meie panga sõlmitavates laenulepingutes. Selline punkt on lisatud seepärast, et ära hoida eelkõige just intressiriski, mis võib tekkida seoses krooni devalveerimisega. Praegu on suund ju selle poole, et lepingud sõlmitakse pikema aja peale. Arvan, et momendil on tõesti raske ennustada, millal kroon võidakse devalveerida, kuid usun, et lähiaastatel seda veel ei toimu.

Meie poolt sõlmitud osa-des lepingutes on niisugune punkt sees. Selle punkti lisamine lepingutesse sõltub konkreetsete laenude tähtajast. Punkt laenude tagasimaksmiseks fikseeritud kursi alusel on sees umbes 2/3 lepingutes. Kui asja makromajanduslikult hinnata, ei ole nagu ühtegi kindlat põhjust tänase päeva seisuga selleks, et neid sisse panna. Küll aga on meie kui panga kohustus kaitsta oma klientide hoiuseid nii palju kui võimalik, kaitsta oma kõikvõimalikke riske. Kuna lepingud on konfidentsiaalsed, siis ma ei oska öelda, kas teised pangad ka seda punkti kasutavad.

Üldiselt ei ole. See on liisinglepingutes. Laenulepingutes kasutasime niisugust tingimust eelmisel aastal, kui me pool kuud sellise punkti lepingutesse kirjutasime. Enam me niisugust tingimust oma klientidele ei sea, sest see on odav pettus. Esiteks ei usu ma, et midagi üldse juhtuda saab, eriti kui räägime lühiajalistest laenudest. Miks peab ühes kohas kirjutama kroon ja teisal jälle Saksa mark? Ainuke põhjendus, miks seda võiks teha, on rahareformi ajal vastu võetud rahaseadus, mida võib mitmeti tõlgendada. Ma ei tea, miks mõned Eesti pangad seda nippi kasutavad, ju siis kardavad midagi.

Meil sellist klauslit le-pingutes pole. Paar aastat tagasi oli ka meil, aga täna tundub see panga omakasupüüdliku tegevusena. Meil ei ole mingisugust moraalset ega ärilist põhjendust kliendilt seda nõuda. Töötame tresoris välja tuletisinstrumente ja katame riski hoopis teistmoodi. Mõned pangad siiski kasutavad seda nippi. Üks asi on see, et ei oska muid, teine, et pank paneb pikaajaliste laenuprojektide puhul kogu kursiriski klientide peale. Kui on selliseid kliente, kes sellega kinnisilmi nõus on, siis on pangal muidugi mugav elada. Usun, et lähima aasta-paari jooksul lähevad need asjad paika.

Hetkel kuum