31. jaanuar 1996 kell 22:00

Kartus erineda

Peaminister Tiit Vähi ei pea reformierakonna poolt riigikogule esitatud tulumaksu sea-duseelnõu tõsiselt võetavaks.

Vastutust ümber kantides viitas Vähi eksperthinnangutele, millest pidas vajalikuks eraldi välja tuua USA rahandusministeeriumi hinnangu. Samas unustas ta lisada, et praegu on USA ning teiste arenenud tööstusriikide ametlik suhtumine maksuvabadusse jäigalt negatiivne. USA on kulutanud miljardeid kroone, leidmaks seadusauke, mille lappimisega kaoksid maamunalt maksuvabadust harrastavad riigid. Teisest küljest on USA rahandusministeeriumi ne-gatiivse hinnangu korral tegemist võltsvagadusega, kuna hetkel vabariiklaste eestvedamisel on kongressis süvenemas liikumine tulu maksustamisest vabastamise poole. Lisatoetus Vähi negatiivsele hoiakule tuli rahandusminister Opmanni kinnitusest, et vaid väga vähestes riikides on analoogselt ettevõtluse tulu maksuvaba. Mis on sellise hoiaku põhjus? Sissejuurdunud kartus teistest erineda, nendib Äripäev.

Hetkel kuum