7. veebruar 1996 kell 22:00

Kummaline seadus

Väärtpaberiameti peadirektor Vahur Lokk väidab, et kehtib kirjutamata seadus, mille järgi peab ajakirjanik enne ilmumist näitama artiklit seal sõna võtvale riigiametnikule.

Äripäev on ebameeldivalt üllatunud. Loomulikult on ajakirjanikule intervjuud andval allikal õigus soovida näha artiklit enne selle trükki minemist, sellekohane meeldetuletus ajakirjanikule võiks toimuda juba enne interjvuu andmist. Äripäev rõhutab, et tegemist on sel juhul pooltevahelise kokkuleppega, millel puudub kirjalik või kirjutamata seaduslik alus.

Vahur Lokk leiab aga, et eriliselt eelistatud peaksid olema riigiametnikud, kellele ajakirjanik on kohustatud artiklit näitama nende esimese meeldetuletuse peale. Kas riigiametnike eelisstaatus on lisasoodustus, mis kaasneb riigi poolt antava ametikohaga? Äripäev on kindel, et nii see siiski ei ole ja ootab Vahur Lokilt tema poolt produtseeritud kirjutamata seaduse täpset teksti ja seda, millised kohustused ja õigused sellega ajakirjanikele siiski kaasnevad.

Hetkel kuum