8. veebruar 1996 kell 22:00

Valga ekslinnapea tegusid uurib riigiprokurör

Valga linnavalitsuse jurist Eva Vanamb märkis, et eile saatis linnavalitsus nii õiguskantslerile, maavanemale kui riigiprokurörile seisukohavõtuks dokumendid, mille alusel linnavalitsus vabastas 1993. aastal ärimehe Tõnu Leppiku üksikisiku tulumaksust 1,08 mln kr ulatuses. Samas kohustas tollane linnavalitsus Leppikule kuuluvat T. L. Investeeringu ASi sama suurt summat üle kandma Valga linna arengufondile spordirajatiste ehitamiseks. «Tänaseks on sellest summast arengufondi arvele laekunud 300 000 kr,» tõdes Vanamb.

Valga linnavalitsus on seisukohal, et praegusel tööstuspanga Valga osakonna juhatajal Raivo Kukel polnud 1993. aastal linnapeana õigust Tõnu Leppikut üksikisiku tulumaksust vabastada, kuna otsusel puudus linnavolikogu resolutsioon. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on kohalikuks seadusandlikuks organiks volikogu.

Eva Vanambi sõnul teatas politsei, kellele samad materjalid uurimiseks üle anti, et kuriteo koosseis puudub. Samas kinnitas politsei, et leping, millega T. L. Investeeringu AS pidi linna arengufondile üle kandma miljon krooni, on õigustühine.

Tõnu Leppik möönis, et ta pole lepinguga fikseeritud summat arengufondile üle kandnud seetõttu, et ka linnavalitsus pole oma lubadusi tema ees täitnud.

Leppiku sõnutsi on ta Valga linnalt eelnevalt ostnud endise sõjaväe territooriumil asuva kompleksi, et alustada seal veoautokummide töötlemist. Kuigi Leppik on 406 000 krooni linnavalitsusele üle kandnud, pole ta siiski kõiki lubatud hooneid ega nende alla jäävat maad endale saanud.

«Me ei kiirusta oma lepingupoole täitmisega senikaua, kuni linnavalitsusel on aega oma lubadustega viivitada,» ütles Leppik.

Raivo Kukk lausus, et Leppiku vabastamine tulumaksust ei olnud mitte tema, vaid linnavalitsuse kollektiivne otsus, milleks oli täielik seaduslik õigus ning see oli mõeldud eraldada sponsorsummana spordiväljaku ehitamiseks. «Kui ma oleksin ametisse jäänud, oleksime me selle miljoni igal juhul kätte saanud,» ütles Kukk. «Tegemist oli minu ja Leppiku vahelise täieliku aumeeste mänguga,» väitis ta.

Eva Vanambi väitel on Tõnu Leppiku maksudest vabastamine esimene sellelaadne korruptsioonimaiguline juhtum Valga linnavalitsuses, kuid sellele võib veel lisa tulla. Vanambi sõnul on pärast seda, kui Valga linnavolikogu Kukele detsembris 1994 umbusaldust avaldas, selgunud, et linnavalitsuse dokumentatsioon oli korrast ära ja sealt puuduvad mitmed dokumendid.

Hetkel kuum