13. veebruar 1996 kell 22:00

TaskTimer 3.0 ei ole elektrooniline märkmik

TaskTimer for Windows 3.0 on Time/systemi ajakasutussüsteemi arvutirakendus Windowsi keskkonnas töötamiseks. Samuti nagu Time/system ei ole lihtsalt «Kadaka turu pabermärkmik», nii ei ole ka TaskTimer 3.0 elektrooniline märkmik. Pigem on mõlemad tooted sama ajakasutuskontseptsiooni eri väljundid.

TaskTimeri üks põhilisi eeliseid on see, et ta teeb ise ära teada-tuntud rutiinsed, kuid paratamatud ajaplaneerimise protseduurid. TaskTimer kavandab uue tööpäeva eelmisel päeval, kontrollib üle tegemata jäänud tööd ja toob need jooksvale päevale, uuendab nn activities/checklisti ning kannab päevakohased ülesanded vajalikule ajale, sõelub läbi infopanga (eesmärgid, projektid) ning selekteerib välja aktuaalse info.

TaskTimeri kasutaja peab fikseerima ainult täpselt oma taskid (algus, kestus, prioriteet), delegeerima või sorteerima temale delegeeritud ülesanded ning muu infoliigutamise teeb ära programm. Ka head ideed, mille teostamise aega ei tea, kirjutatakse määramata taskidena üles, mida hiljem sobival ajal võib uuesti välja filtreerida.

TaskTimer vabastab Time/systemi paberpõhise väljaande kasutaja nuhtlusest, et märkmiku täitmine kujuneb eesmärgiks omaette. Business ja Compact System märkmiku integreerimisel TaskTimeriga paraneb kasutajal eelkõige delegeerimine ja projektijuhtimine.

Projektijuhtimine ise on TaskTimeris tehtud nii elementaarseks kui võimalik ning see on automaatselt ühendatud päeva-, nädala- ja kuuplaaniga. Versioon 3.0 võimaldab projekti vedajal tähtaegu muuta teavitades automaatselt projektiga seotud inimesi. Status Taskiga saab eesmärgi eest vastutaja nõuda sellega seotud projektide juhtidelt tegevuse staatust ning tegevuse eest vastutaja saab informeerida teisi hetkeseisust. Võrgus kasutades on TaskTimeriga lihtne moodustada töögruppe, leida teiste kalendrites vabu koosolekuaegu, jälgida projektide kulgu ning saada soovitud perioodist statistilist ülevaadet. 3.0 uus omadus koosolekute ettevalmistamisel on see, et kasutaja saab standardtaski siduda koosoleku ettevalmistamise appointment activity'ga. Programmi telefoniraamat on otsingusüsteemiga ning andmed on imporditavad ja eksporditavad töötlemiseks näiteks Excelisse. Versiooni 3.0 on lisatud väike accounting module, mis võimaldab ühendada tegevustega eelarvet ja seda jälgida ajalisest-rahalisest aspektist.

Hetkel kuum