25. veebruar 1996 kell 22:00

Kalevi erastamisotsuse õiguslikkus kahtluse all

Aredato esindaja kohal Leon Glikmani välja vahetanud vandeadvokaat Mare Lust tõi erastamisagentuuri vastu algatatud kohtuprotsessi pöörde. Reedesel istungil täiendas ta mitme väitega oluliselt varem esitatud kaebust.

Esiteks, erastamisagentuuri nõukogu ei olnud Kalevi erastamisotsust langetades otsustusvõimeline. Erastamisseaduse kohaselt on nõukogu otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaheksa nõukogu liiget.

Erastamisagentuuri nõukogu koosoleku protokolli väljavõttest ilmneb aga, et hääletamisest võttis osa vaid seitse liiget.

Teiseks, erastamisagentuuri põhikirja järgi peavad protokollidele alla kirjutama nõukogu istungi juhataja, protokollija ja veel üks nõukogu liige. Kohtule esitatud protokolli väljavõttes on aga üksnes kahe inimese allkirjad.

Kolmandaks, agentuuri nõukogu oli oma 1994. aasta 5. oktoobri istungil otsustanud, et 20 protsenti Kalevi aktsiatest jätab riik endale ja et võrdsete pakkumuste korral eelistab nõukogu seda, kes avaldab võrdsete pakkumuste korral soovi omandada suurim osa aktsiatest. Sellest teisest otsusest aga erastamises osalenud ASi Aredato ei informeeritud.

Neljandaks, erastamise käigus muudeti erastamisviisi.

Erastamisagentuuri esindaja vandeadvokaat Üllar Talviste sõnas kohtus, et ta ei ole valmis kaebuse täiendustele otsekohe vastama. «Ma ei ole hiromant, et ennustada, milline on järgmine vastuväide,» õigustas end Talviste.

Samas ütles Talviste, et ükski seadus ei nõua ega kohusta erastamisagentuuri nõukogu liikmeid koosolekutel hääletama. Kui hääletustulemuste protokollist ilmneb, et hääletamises osales seitse nõukogu liiget, siis see ei pruugi veel tähendada, et ka kohal oli seitse liiget, mitte rohkem, sõnas erastamisagentuuri esindaja.

Talviste lubas enne järgmist kohtuistungit esitada kohtule erastamisagentuuri nõukogu koosolekute täisprotokollid.

Üllar Talviste, samuti kolmandate isikutena protsessi kaasatud Talinvesti esindaja Aare Tark ja Price Waterhouse'i esindaja Tiit Vajak pidasid vajalikuks kohtuistungi edasi lükata.

Järgmine kohtuistung peetakse 29. märtsil.

Hetkel kuum