26. veebruar 1996 kell 22:00

Kuidas on Vähi suutnud mõjutada Eesti majandust?

Vähil on küllaltki hea ettekujutus majandus- ja tööstusprobleemidest. Tal on ka õige arusaam, kuidas neid lahendada, aga peale tema seisukohtade on ühiskonnas ka teistsuguseid arvamusi ja ka tugevat vastuseisu nendele. Näiteks esitas tööstuse keskliit oma ettepanekud erastatud ettevõtete eest tasumiseks, kuid need lükati tagasi.

Peamine arengut takistav tegur on maaküsimus, mida on arutatud väga pikalt, aga lahendus puudub tänini. Tallinna kesklinna halduskogu otsustas näiteks maad mitte müüa enamikule ettevõtetele, kes seda taotlesid. Teiseks: erastatud ettevõtete järelmaksukoormaga tuleb midagi ette võtta või leida mingi muu lahendus, et saada käibevahendid ettevõtetesse. Kui seda küsimust ei lahendata, siis Eesti tööstus jääbki aastateks lonkama. Ühelt poolt streigitakse, teiselt poolt ei saada aru, et tööstuse tasutud maksudest saab tõsta kultuuri- ja haridustöötajate palkasid. Kolmandaks: ettevõtete bilansid peaks korda tegema, et bilansiga oleks võimalik ka panka minna ja sealt laenu saada. Krediidipanga direktor Rein Otsason ütles, et ta ei hakka ettevõtte bilansse isegi vaatama, sest need on kõik niisugune udu.Osa inimesi raamatupidamistoimkonnast aga võitleb selle vastu. Bilansid ei kajasta õigesti vara.

Erastamise kontseptsioon oli vale. Selle tõttu ei ole erastamine andnud neid tulemusi, milliseid loodeti. Mainori tehtud uuringud näitavad selgesti, et erastatud ettevõtete ükski analüüsitud majandusnäitaja ei ole paranenud erastamiseelse ajaga võrreldes. Uut tööstust on ikkagi vähe juurde tulnud. Tööstuse möödunud aasta kasvuprotsent oli 1,4. See on väga väike. Vähi peaks palju kindlakäelisemalt need mõtted läbi suruma.

Kindlasi on peaminister Vähi mõjutanud Eesti majanduspoliitikat. Kui ta üldse midagi mõjutanud poleks, siis ei oleks ta ka peaminister. Ma ei oska küsimusele, milline on Vähi mõju majandusele, täpselt vastata, sest ma ei tea, kas seda, mis on tehtud, on suutnud Vähi või on see lihtsalt niimoodi välja kukkunud. Meil on sedasorti ettevõtmine, et meile ei ole tema valitsemine otseselt ei kasuks ega kahjuks tulnud. Ma olen alati rahul selle valitsusega, kes on parasjagu võimul. Kui rahvas on neid valinud, siis tuleb neid ka uskuda. Ise valisin küll, ütleme, kedagi teist.

Mina usun küll, et pea-minister Vähi on suutnud Eesti majandust mõjutada positiivses suunas.

Konkreetselt loodi möödunud aasta sügisel transiidikomisjon. Selle komisjoni töölerakendamine on väga positiivselt mõjutanud Eesti Raudteed ja tema arengut. Ära on kuulatud Eesti Raudtee küsimused alates piirijaamadest ja meie võimalikest arengukavadest. See protsess läkski just tänu transiidikomisjonile käima.

Positiivne on see, et Eesti Raudtee probleeme on üldse hakatud ära kuulama ja arutama, varem ei tehtud neist üldse väljagi, justkui poleks Eesti Raudteed olemas olnudki.

Hetkel kuum