4. märts 1996 kell 22:00

EL hoiatab Venemaad

«Euroopa komisjon tuletab Venemaale meelde, et ELi ja Venemaa vahel sõlmitud ajutise kaubanduslepingu kohaselt kohustus Venemaa ELiga enne nõu pidama, kui tal peaks tekkima soov muuta tollimaksumäära protektsionistlikul eesmärgil,» ütles van den Broek reedel Brüsselis.

Teatavasti oli päev varem Venemaa peaminister Viktor T?ernomõrdin pärast valitsuse istungit teatanud, et Venemaa kavatseb tõsta imporditollimäära keskmiselt 20 protsenti ning piirata paljude sisseveetavate toiduainete koguseid.

Euroopa Liidu ja Venemaa vaheline ajutine kaubandusleping jõustus 1. veebruaril 1996. See on puh-talt kaubandustehniline leping, millele järgneb püsilepingu jõustumine, mida seni ei ole ratifitseerinud ei Venemaa ega ELi liikmesmaade parlament.

Venemaa pürib WTO liikmeks, samal ajal kui riigis kasvab kogu aeg opositsiooni surve, et raskes olukorras olevat kodumaist tööstust on vaja rohkem kaitsta. Selline protektsionism ei ole WTO reeglitega lubatud.

Euroopa komisjoni andmeil on ELi tollimäär Venemaa suhtes keskmiselt 1%. Peale selle on 80% Venemaa ekspordist ELi riikidesse täiesti tollimaksuvaba. Venemaa toll ELi suhtes on keskmiselt 19 protsenti.

Hans van den Broek peab Venemaa valitsuse teadet tollimäära tõstmise kohta tõsiseks. «Seni oleme selle kohta teateid saanud üksnes ajakirjanduse vahendusel. Kuna need abinõud on esialgu kavandamisel ja mitte veel otsustatud, siis soovime kõigepealt selgitust,» sõnas van den Broek.

ELi ja Venemaa ajutine leping reguleerib nii tollimäära kui kvoote. Äsja naasis Venemaalt ELi eksperdirühm, kes ei suutnud Venemaad veenda, et ei kehtestataks kvooti ELi tekstiiliimpordi kohta. Praegu Venemaa ELi tekstiili sissevedu ei piira. ELis valitseb seisukoht, et Jeltsin näib enne valimisi andvat järele protektsionistlike jõudude nõudmistele ning sel põhjusel ongi ELi seisukoht nii hoiatav. DI

Hetkel kuum