4. märts 1996 kell 22:00

Marga ja frangi liit mõjuks julgustavalt

Usk Euroopa majandus- ja valuutaliidu (EMU) tekkesse on viimasel ajal tugevasti kõikuma löönud. Selle põhjuseks on uus majandusseisak ning asjaolu, et peaaegu ükski ELi liikmesmaa ei täida Maastrichti lepingus ettenähtud valuutaliidu kolmandasse etappi pääsemise nõudeid. Oludes, kui usk EMUsse kõigub, on loodetud Saksamaa ja Prantsusmaa juhtidelt aktsioone, mis teeksid EMU teostumise võimalikuks. Üks selliseid samme võibki olla Saksa marga ja Prantsuse frangi kindel liitmine. Valuutade ühendamine eeldab neilt riikidelt kaugeleminevat koostööd. See tähendaks kahe riigi majanduspoliitika tihedat integratsiooni ning keskpankade sekkumistegevuse piirangute kadumist.

Kui marga ja frangi liit teoks saab, on sellel radikaalne mõju. Prantsuse intressid langeksid Saksa omade tasemele ning spekulatsioonid Prantsuse frangi vastu lõpeksid. Samuti looks kahe EMU tuumikvaluuta liit täieliku kindluse, et Euroopa valuutaliit teostub kindlaks tähtajaks. Lahenduse halb külg on see, et valuutaliidust välja jäävate riikide valuutal algab raske aeg, kuna nad satuvad tugeva surve alla.

Lamersi televisiooniavaldust on põhjust tõsiselt võtta. Kuigi frangi-marga liidust ei saa olla mingit eelinfot, on see samm täiesti võimalik ja võib teoks saada ükskõik millal. Sest rahaliidu loomine on eelkõige poliitiline otsus, mille teostamisel eri riikide rahvamajanduse olukorda mõõtvad kriteeriumid on üksnes abivahend. Frangi-marga liidu tekke korral pole ilmselt probleemi Austrial ja Beneluxi maadel, ent raskusi tekib Soomel-Rootsil, kel tuleb kiirelt otsustada EMU poolt või vastu. KL

Hetkel kuum