4. märts 1996 kell 22:00

Osta kauplused saavad müüdud

Kauplusteketi müügihind on kümme miljonit krooni ja AS Loo & Ko peab kolme aasta jooksul investeerima 2,6 miljonit krooni ning üle võtma kaupluste umbes viie miljoni kroonise võla.

Linnavaraameti vara müügi osakonna juhataja Elju Valdre sõnul arutasid osapooled eile müügilepingu üksikasju. Pärast kooskõlastusi võib sellele alla kirjutada, kinnitas Valdre. Lepingu sõlmimise täpset kuupäeva ei julgenud ta aga veel nimetada.

Loo & Ko direktori ja ühtlasi ka ME Osta direktori Andres Loo sõnul sõltub kaupluste müügilepingu allkirjastamine sellest, kui kiiresti suudavad osapooled kõik nüansid läbi arutada.

«Ma olen aga ebausklikuks muutunud, ega taha enne, kui asi valmis pole, midagi rääkida,» vihjas ta Osta-keti erastamise esimese vooru läbikukkumisele 1995. aasta juunis. Tallinna linnavolikogu peatas eelmise aasta suvel kauplusketi erastamise, sest esitatud pakkumused ei vastanud vara väärtusele. Loo & Ko pakkumus oli 7,3 miljonit krooni.

Andres Loo on kauplusteketi ostuks vajalikud kümme miljonit krooni laenanud pangast. Laenu tagatis on ketti kuuluvad kauplused ja teised garantiid, mille olemust ei soovinud ta täpsustada. Osta kaupluste direktori sõnul tuleb esmajärjekorras asuda kauplusi remontima ja sisse viia ühtne kassasüsteem.

ME Osta kaubandusketti kuulub üheksa kauplust Tallinna eri piirkondades. Kaks Osta keti kauplust asuvad ettevõtte bilansis olevates hoonetes, ülejäänud on linna või ametkondlike hoonete rendipindadel. Osta bilanssi kuulub 12 hoonet, millest kümme on välja renditud mitmesugustele firmadele. Osta on endise Tallinna 1. toidukaubastu õigusjärglane, 1992. aastal anti ta munitsipaalomandusse.

Hetkel kuum