5. märts 1996 kell 22:00

Austriat huvitab Eesti kerge- ja masinatööstus

Palla hinnangul on Eestil hea perspektiiv ka transiitkaubanduse vallas. «Olen seisukohal, et Austria võiks suunata 1--2 protsenti vähem tellimusi Aasia riikidese ning anda need hoopis Baltimaadele,» ütles Austria majandusesindaja.

Palla sõnul saaks Eesti Aasia riikidega konkureerida odava tööjõu abil. «Austria firmasid huvitaks Eestis allhanketööd,» väitis ta.

Ettevõtteregistri andmetel oli eelmise aasta teise poolaasta alguseks Eesti ettevõtetesse investeeritud Austria päritoluga kapitali 85,24 miljoni krooni ulatuses. See moodustas kogu investeeringute mahust kaks protsenti, millega Austria oli suuremate välisinvesteerijate hulgas kümnendal kohal.

Kokku on Austria kapitali paigutatud 38 Eesti ettevõttesse ja firmasse.

Kaubavahetuse negatiivne bilanss Austriaga on Eestil pidevalt suurenenud ja see ulatus möödunud aasta lõpuks 136,3 miljoni kroonini. Eelmisel aastal moodustas Eesti kaupade ekspordi maht Austriasse 59,9 miljonit ja import Austriast 196,2 miljonit krooni.

Austrial on peaaegu kõikide Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega sõlmitud vastastikuse investeeringute kaitse ja topeltmaksustamise vältimise lepingud.

Ameerika firmade hinnangul on Viin põhiline kaubanduskeskus Lääne-Euroopa ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide vahel, ehkki Berliin on talle viimastel aastatel hakanud selles osas tõsist konkurentsi pakkuma, kommenteeris Austria kohta riikidevahelises kaubanduses majandusesindaja Franz Palla.

Hetkel kuum