5. märts 1996 kell 22:00

Enamjagu Tallinna mitteeluruumide rendilepinguid on tunnistatud õigustühiseks

Kohus tuvastas, et munitsipaalomandi haldamise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestamine kuulub linnavolikogu ainupädevusse, mis tähendab, et valdav osa viimastel aastatel Tallinnas sõlmitud mitteeluruumide rendilepingutest on õigustühised.

Kohaliku omavalitsuse seadus määratleb linnavolikogu ainupädevuse munitsipaalomandi valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestamisel. Tallinna linnavalitsus kinnitas oma 1993. aasta 1. oktoobri määrusega Tallinna omandusse kuuluvate mitteeluruumide rentimise eeskirja, mis on aga algusest peale õigustühine just eelnevalt mainitud põhjusel. Kohtuotsuses nenditakse, et linnavolikogu ei saa seadusest tulenevat ainupädevust delegeerida Tallinna linnavalitsusele või linnaosa valitsusele. Vara valdamise korraldamine, kaasa arvatud rendikonkursi läbiviimine, on linnavolikogu ainupädevuses, tõdetakse kohtuotsuses.

Alates 1. oktoobrist 1993 on kõikide mitteeluruumide rendileandmine Tallinnas toimunud linnavalitsuse kinnitatud rendieeskirja alusel, mis on aga täielikult seadusevastane, nagu Tallinna halduskohus kinnitas.

Kaebuse esitanud linnakodaniku esindaja jurist Tõnu Meidra Olevimäe õigus-büroost avaldas imestust, kuidas selline nn näpuviga sai Tallinnas juhtuda ning et keegi pole sellele vastuolule mitme aasta jooksul tähelepanu juhtinud.

Tõnu Meidra ei välistanud, et kõnealusesse probleemi sekkub õiguskantsler.

Tallinna linnavarade ameti asejuhataja Liilia Mölder ei osanud kõnealust kohtuotsust ilma asjasse süvenemata kommenteerida. Samas ütles Mölder, et praegu kehtib linnavolikogu otsusega kehtestatud linnavarade haldamise, kasutamise ja käsutamise eeskiri, mis võe-ti vastu juba peaaegu neli aastat tagasi, 2. juulil 1992. aastal.

Hetkel kuum