7. märts 1996 kell 22:00

Venemaa reformide heaks 3 mld dollarit

Rahandusministeeriumi teateil on Prantsusmaa Venemaale laenanud kaks miljardit franki (395,5 miljonit dollarit) turumajanduslike reformide toetamiseks. Laen koosneb 500 miljoni frangi suurusest lühiajalisest eraldisest ning 1,5 miljardi frangi suurusest 7aastase tagasimakseajaga laenust.

Laenu eesmärk on täiendada rahvusvahelise valuutafondi (IMF) poolt läinud kuul eraldatud laenuvahendeid. Teatavasti nõustus IMF Moskvale laenama kolme aasta jooksul 10 miljardit dollarit tingimusel, et Venemaa jätkab otsustavalt majandusreforme.

Vahetult pärast Prantsusmaa avaldust teatas ka Saksamaa oma kavatsusest laenata Moskvale 4 miljardit marka (2,71 miljardit dollarit).

Valitsuse esindaja Peter Hausmanni sõnul lähevad esimesed kolm miljardit marka Venemaa majandusreformide toetamiseks. Miljard marka on eraldatud pikaajaliste Venemaa ja Saksamaa ühishuve teenivate projektide finantseerimiseks.

Saksa valitsus on andnud nõusoleku laene garanteerida. Tagasimaksmine algab nelja aasta pärast ning selleks on aega seitse aastat.

Saksa pangad on keeldunud laene kommenteerimast, kuid ajalehe Frankfurter Rundschau andmetel kasutatakse kolm miljardit marka laenuraha peamiselt Saksamaa ekspordi finantseerimiseks.

Viimane asjaolu võib aga soodustingimustel antud laenu viia vastuollu majandusliku koostöö ja arengu organisatsiooni (OECD) liikmesriikide vahel sõlmitud kokkuleppega, mis näeb ette odavate laenude kaudu subsideeritud ekspordi piiramise.

Prognoositi, et märtsis-aprillis laenab Venemaa euroturult umbes 2 miljardit dollarit, kuid Prantsusmaa ja Saksamaa uued laenud võivad selle juulisse või veelgi kaugemale edasi lükata.

Jeltsinile võib laenudest tulla ka tagasilöök, kui need loovad temast mulje kui lääne tänuvõlglasest, see asjaolu suurendaks oluliselt kommunistide kandidaadi Gennadi Zjuganovi väljavaateid. REUTER

Hetkel kuum