21. märts 1996 kell 22:00

Tarmeko kaotas ?veitsi firmale üle 700 000 krooni

Tallinna linnakohtu otsus, mis Tarmeko juristi Rudolf Tuule sõnul oli mööblivabrikule äärmiselt ebameeldiv, jõustus veebruari alguses. «Me ei kaevanud otsust edasi, sest taipasime juba haginõuet esitades, millisesse hiirelõksu langesime,» rääkis Tuul. Tarmeko hagi kuulus rahuldamisele vaid 66 000 krooni osas, sest Rumobil ei olnud õigust Tarmeko arvelt sanktsioonina raha kinni hoida.

Tarmeko vahendas 1994. aastal Rumob AG-le voodilippe, mida viimane müüs edasi Saksa mööblitootjale Matraflex. Rudolf Tuule sõnul maksis Matraflex voodilippide eest Rumobile, viimane aga ei kandnud raha Tarmekole üle.

Kuna Rumob jäi Tarmekole kauba eest võlgu, nõudis Tarmeko oma hagis ?veitsi firmalt viiviseid 180 000 kr, kauba eest saamata jäänud tulu 530 000 kr ja ühelt arvelt tasumata jäänud 66 000 kr.

Ostu-müügisuhted Tarmeko ja Rumobi vahel reguleeriti 1993. aasta detsembris sõlmitud lepinguga. Selle kohaselt pidi Rumob tasuma arved viie tööpäeva jooksul, makstes viivist 0,1 protsenti iga päeva eest.

Hiljem muutis Tarmeko lepingut nii, et hakkas arvlema otse Matraflexiga. Rumobit esindava vandeadvokaadi Leon Glikmani sõnul algas Matraflexi arvlemise kohustus alates 1. juunist 1994, mistõttu Tarmeko nõue kauba eest saamata jäänud 530 000 krooni osas on põhjendamatu.

Samuti on Glikmani sõnul alusetu nõuda viiviseid 178 000 krooni ulatuses, sest vastavalt lepingule algas viiviste arvestus tarnetähtajale järgneva viie päeva pärast, kui ostja oli posti teel kätte saanud veodokumendid ja arved. Selliseid tõendeid hageja ei esitanud, lausus Glikman.

Tallinna linnakohus leidis, et Matraflexi raha ülekandmine Rumobi arvele ja viimase maksmatajätmine ei anna veel Tarmekole alust nõude esitamiseks Rumobi vastu. Sellepärast ei rahuldanud kohus hagi viiviste ja kauba maksumuse osas.

Rudolf Tuule sõnul pole Tarmeko näide sugugi erandlik, sest välispartneritega on alt läinud paljud Eesti ettevõtted. Tarmekol on olnud ka üks kohtuasi Soome ettevõtjaga, kellelt Soome kohus on raha välja nõudnud, lisas mööblifirma jurist. Ta polnud siiski kindel, et firma seda raha näeb, kuna vastaspool on maksevõimetu.

Eriti ettevaatlik tuleks Tuule sõnul olla vahendajatega, kes lähevad sageli enne pankrotti, kui ettevõte oma võla kättesaamiseks asjale ametliku käigu annab.

Rumob oli Tarmeko äripartner juba NSV Liidu eksisteerimise ajal, kuid kauba eest võlgu jääma hakkas alles viimasel ajal. «Nüüd kaupleme otse Matraflexiga,» lausus Tuul.

Tarmeko juristi andmeil kavatseb Matraflex Saksamaal ka ise Rumobiga kohtu kaudu protsessima hakata.

Hetkel kuum