26. märts 1996 kell 22:00

Aega tuludeklaratsiooni esitada veel viis päeva

Eelmisel aastal esitasid üksikisikud maksuametile 388 775 tuludeklaratsiooni ning tulumaksuna laekus üksikisikutelt kokku ligi 3,6 miljardit krooni.

Maksuamet teostas üksikisiku tulumaksu osas mullu 2806 maksurevisjoni, mille tulemusel määrati täiendavaid makseid 24,8 miljoni krooni ulatuses.

Tulumaksuseaduse järgi peavad kõik üksikisikud maksma tulumaksu kõikidest tuluallikatest saadud tulude pealt. Tululiikidena, mille pealt tuleb tulumaksu maksta, loetleb tulumaksuseadus palka, preemiaid, muid tasusid, tulu ettevõtlusest, kasu vara võõrandamisest, intressidelt jne. Eelmise aasta tulude maksustamisel kehtib kaks maksumäära -- üldine maksumäär on 26%, saadud intressidelt tuleb tasuda aga 10 protsenti.

Maksuameti tulu- ja maamaksu talituse juhataja Ants Meeritsa sõnul on suurimaks erinevuseks tänavu võrreldes eelmise aastaga nõue deklareerida kõik saadud intressid.

«Need tuleb igal juhul deklareerida vaatamata intressi summale ning sellele, kas tulumaks on kinnipeetud või ei,» selgitas Meerits. «Põllumajandustootmise ja metsamüügi puhul ei saa enam rakendada kulunormatiive, kõik kulud peavad olema tõestatud kuludokumentidega. Need kulud muidugi, mis on seotud antud ettevõtlusega.»

Kui 1994. aastal oli ettevõtlusega tegelevatel inimestel õigus ümber hinnata ettevõtluses kasutatud vara, siis eelmisest aastast seda enam teha ei tohi. Kui enne 1. septembit 1995 pidi üksikisikust ettevõtja aasta jooksul maksma avansilisi makseid oma ettevõtluse oletatavatelt tuludelt ning end maksuametis ka arvele võtma, siis seda kohustust enam ei ole.

«Praegu on nad kohustatud võtma end arvele vaid avansiliste maksete maksjatena,» lisas Meerits. «Tihti ei võta inimesed end arvele. Näiteks lehmapidajad, kes loodavad, et nagunii on neil maksuvaba tulu 35 000. Nad on kohustatud siiski maksma ka sotsiaalmaksu ning peavad igal juhul oma tulud deklareerima.»

Seoses aktsiaturu laienemisega on üha rohkem inimesi paigutanud oma säästud erinevate ettevõtete või pankade aktsiatesse. Aktsiatelt saadud dividende deklareerima ei pea, sest 26protsendiline tulumaks on neilt kinni peetud juba enne väljamaksmist.

Vaid mitte-eesti residendilt saadud dividendid tuleb deklareerida. Aktsiate kursivahest teenitud tulu vaadeldakse maksuametis kui tulu ettevõtlusest ning see maksustatakse samuti 26 protsendiga.

Paljud inimesed said eelmisel aastal tulu raha paigutamisest erinevatesse investeerimisfondidesse. Sellist tulu peab maksuamet intressituluks ning seda maksustatakse 10 protsendiga.

«Põhimõte on see, et kui makstakse dividende, siis sealt peetakse tulumaks kinni 26 protsenti,» selgitas Meerits. «Kui on pangahoiused või kui on paigutatud raha intresside teenimiseks või kui on antud välja laene, siis on tegemist intressituludega nind maksustataks 10 protsendiga.»

Hetkel kuum