31. märts 1996 kell 22:00

Ühispank maksab viis protsenti dividende

Üldkoosolek otsustas panga eelmise aasta 35,16 miljoni krooni suurusest puhaskasumist jaotada reservfondidesse 29,06 miljonit krooni ning ülejäänud 6,25 miljonit krooni dividendideks, lisas Hanschmidt.

Hanscmidti sõnul otsustati tõsta panga aktsiakapitali 95 miljoni krooni võrra, mis suurendaks aktsiakapitali seniselt 159,5 miljonilt kroonilt 254,5 miljoni kroonini. «Praegu on pangal lepingud sõlmitud kahe suurinvestoriga, kellest üks on Itaalia korporatsioon, ja saja väiksema välisinvestoriga. Itaalia korporatsioon omandab 8--9% aktsiatest, « ütles Hanschmidt.

Välisemissiooni läbiviimise üks põhjusi Hanschmidti sõnul on välismaiste erainvestorite ringi laiendamine üle saja, mis on üks pangale seatud tingimustest Helsingi börsile pääsemiseks.

«Erainvestorite käes olevad aktsiad aitavad luua börsil likviidsust, kahe-kolme suurinvestori puhul seda aga tekkida ei saa,« lisas Hanschmidt.

«Panga aktsiakapitali suurendamise motiiv on tõsta panga krediidivõimet ja usaldusväärsust, eriti kui arvestada edaspidist pankade arvu vähenemist ja klientide ümberjaotamist turul. Selleks peab pank klientide vastuvõtuks ja nende krediteerimiseks valmis olema, milleks on vaja ka tugevama kapitalibaasi olemaolu,« ütles Ühispanga arendusdirektor Margus Schults.

Swedfundile detsembris toimunud aktsiate müük loob Schultsi sõnul paremad eeldused kavandatavaks aktsiaemissiooniks.

«Emissiooni ajaks otsustas aktsionäride üldkoosolek ära kaotada aktsiate eelisostuõiguse, kuna vastasel korral ei ole pangal võimalik sõlmida lepinguid uute aktsionäridega,« märkis Schults.

Aktsionäride üldkoosolek kinnitas majandusaasta aruande, kinnitas panga põhikirja redaktsioonilised muutused, valis kaks uut nõukogu liiget, kelleks said Ernesto Preatoni ja Tord Martin Olofsson. Panga audiitoriks sai varem panka auditeerinud Deloitte & Touche. Ühispanga 1995. a bilansimaht oli 2627 mln kr ja konsolideeritud bilanss 2652 mln krooni.

Hetkel kuum