1. aprill 1996 kell 22:00

Estonian Airi juhid kahtluse all

Keskkriminaalpolitsei majanduspolitsei osakonna vaneminspektori Maarika Pähklemäe sõnul on kriminaalasi algatatud RASist Estonian Air saadud materjalide ja riigikontrolli aktide alusel. Nendest materjalidest nähtub Pähklemäe sõnul, et firma juhtkond on teinud põhjendamatuid kulutusi, tekitades ettevõttele kahju.

Majanduspolitsei käsutuses olevatest materjalidest tuleb välja, et Estonian Airi eelarve koostati meelega suurem, kui see oleks reaalselt võimalik olnud.

Pähklemäe sõnul koostab ettevõtte eelarve firma peadirektor, mille kinnitab juhatus. Estonian Airi puhul tähendab see selles punktis süüdistust ettevõtte peadirektori Toomas Petersoni vastu.

«Nad hindasid oma tulusid üle,» ütles Pähklemäe. «Tulusid oli eelarveliselt vähem.»

«Ma ei näe siin mingit probleemi, sest eelarve koostamisel tuleb lähtuda ikkagi reaalsetest majanduslikest aspektidest,» ütles Estonian Airi peadirektor Toomas Peterson.

Maarika Pahklemäe väitis, et esialgsete materjalide põhjal võib öelda, et paljud Estonian Airi varad hinnati liiga alla.

Tema sõnul võib riigikontrolli eelmise aasta teisel poolel koostatud materjalidest välja lugeda, et paljude varade ümberhindamise kohta ei ole ära näidatud, mille alusel seda tehti. Pähklemäe ütles, et bilansist on näha, et firmale antud laen on kustutatud ja konverteeritud põhivarasse ning hiljem on vara selle tagajärjel alla hinnatud.

Ka müüdud lennukite väärtus on alla hinnatud, lähtuvalt esitatud materjalidest, lausus Pähklemäe.

Lennukitele tuleb Toomas Petersoni sõnul panna just selline hind, millega saab neid maha müüa. «Lennukite hinna on heaks kiitnud firma juhatus ning kõik on meil audiitori poolt kontrollitud,» ägestus Peterson. Tema sõnul võiks uurija endale enne uurimist veidi majandust õpetada lasta.

Riigikontrolli materjalidest lähtub Pähklemäe sõnul, et firma ei kajastanud eelarveliselt oma renditasu. Majanduspolitsei vaneminspektori sõnul näidati renditulu bilansis muude tulude all ja seega ei makstud riigile makse. «Vaatamata sellele on riigiettevõte sunnitud renditulu pealt riigile makse maksma,» märkis ta.

Riigikontrolli materjalidest lähtub Pähklemäe sõnul ka, et paljud ettevõtte juhatuse liikmed, nagu juhatuse esimees Madis Üürike, kasutavad liiga vabalt lennufirma sooduspileteid. Materjalidest lähtuvalt tekitab hämmingut, et Üürike kui riigi huve esindav isik peab võimalikuks kasutada nimetatud pileteid isegi äriklassis, lisas Pähklemäe.

«Teiste kohta kontrollitakse andmeid lähitulevikus,» märkis ta.

Lähtudes rahvusvahelise lennundusorganisatsiooni IATA resolutsioonist on küll võimalik väljastada sooduspileteid, kuid lähtudes firma majanduslikust olukorrast ei saa pidada põhjendatuks sooduspiletite väljastamist sellisel kujul, nagu seda on tehtud, lausus Pähklemäe.

Arusaamatuks jääb Pähklemäe sõnul Toomas Petersoni, turundusdirektori Toomas Sosnitski ja finantsdirektori Kaja Kirillova lend reisil Helsingi--New York--Miami, mis oli väga kulukas.

«See oli minu puhkusereis ning ma maksin selle oma taskust kinni,» väitis Peterson.

Kummaline on ka see, et Estonian Airi tütarfirma Estonian Air Tours eesotsas on Toomas Petersoni abikaasa, ütles Maarika Pähklemäe. Estonian Air Tours on omakorda Estonian Airile võlgu.

Pähklemäe sõnul on tema sõnul kummaline ka see, et Estonian Air on riigifirmana aasta jooksul kasutanud ligi 600 000 krooni eest advokaadifirma Heta teenuseid.

Toomas Petersoni sõnul toimus õigusabi võtmine eelarve järgi ja firmal olid selleks lepingud olemas. Ta ütles, et Eestis pole sellise tasemega juriste, keda võiks Estonian Airi tööle võtta.

«Advokaadibüroo Heta kaudu saime me kasutada nende partnerite teenuseid väljaspool Eestit,» väitis Peterson.

Riigikontrolli aktist lähtuvalt oli firmas segadusi ka kolme auto Volkswagen Passsat kasutamisega. Vastavalt kontrollijatele tasuti autode ostu-müügilepingu alusel Taani agendile 96 000 Taani krooni täiesti alusetult.

«Me ei tasunud autode eest kohe, vaid nende eest tasus meie peamüügiagent Kopenhaagenis,» märkis Peterson.

Viivitus oli tema sõnul tingitud sellest, et vormistati pabereid nii, et mitte maksta tollimaksu. Vahepeal oli autodel tasuta varakasutamise leping.

Praegu on autod Petersoni sõnul Estonian Airi arvel ning kõik on korras.

Maarika Pähklemäe sõnul on arusaamatu, miks sõlmiti kulukas tööleping Estonian Airi juhatuse nõuniku, Rootsis elava Vello Vaiguriga. Vastavalt töölepingule tasus tööandja majutamis- ja tööalased lähetuskulud Stockholmi.

Petersoni sõnul oldi Vaiguri teeneid sunnitud kasutama seoses sellega, et Estonian Airi juhatus ei usaldanud endise peadirektori Anti Oidsalu esitatud majandusandmeid.

Toomas Petersoni sõnul on süüdistused täiesti alusetud. «Uurimisprotsessi ning asja avalikustamise tõttu võib kogu Estonian Airi erastamisprotsess seiskuda,» lisas ta. Tema sõnul leitakse otsi-mise korral alati midagi, mida ette heita.

Ta ütles, et võib kõik esitatavad süüdistused dokumentaalselt ümber lükata.

Erastamisagentuuri peadirektor Väino Sarnet ütles, et kriminaalasi võib mõjutada Estonian Airi eest pakutavat hinda firma erastamisel. Tema sõnul pole senised süüdistused riikliku lennukompanii tegevjuhtide suhtes erastamispakkumusi mõjutanud.

Riigikontrolli peakontrolöri Rein Randma sõnul ei läinud riigikontrolli aktid varem majanduspolitsei kätte, kuna taheti Estonian Airi juhtkonnale anda aega leitud puuduste kõrvaldamiseks. Paraku aga tegevjuhtkond seda võimalust ei kasutanud, lisas Randma, kelle osakonnas koostati Estonian Airi kontrollakt eelmisel aastal.

Hetkel kuum