1. aprill 1996 kell 22:00

Hiina uueneb

Kokku puudutab muudatus 76,3 protsenti kaupadest, mille suhtes tariifid on kehtestatud, samuti on kõrvaldatud 30 protsenti tollivälistest kaubandustõketest.

Kärbete järel kujunes senise 36 protsendi asemel keskmiseks tariifiks 23 protsenti. Lisaks tariifide alandamisele kaotas Hiina maksuvabastused välismaiste ettevõtete poolt imporditud kapitalikaupade ning tooraine suhtes.

Kärped on minimaalsed tööstuse võtmesektorites ning neis tööstusharudes, mida Hiina soovib konkurentsi eest kaitsta, näiteks autotööstuses. Peamiselt puudutab tariifide alandamine sisseveetavat toorainet ning kõrgtehnoloogilisi tooteid, samas kui tarbekaupade, masinate ning luksuskaupade tariifid jäid endiselt kõrgeks.

Oluliselt alanevad tariifid ka elektrikaupade sisseveo puhul, kus varasemad kõrged lõivud tingisid ulatusliku salakaubanduse. Tariifide kärpimine kaitseb seaduslikku importi ning aitab piirata salakaubandust.

Välisfinantseerimisega ettevõtetel, mis moodustasid läinud aastal Hiina 280,85 mld dollari suurusest kogukaubandusest 39,1 protsenti, tuleb oma investeerimisstrateegia ning kapitalikaupade import ümber planeerida seoses maksuvabastuste kaotamisega 1. aprillil. Selle uuenduse tulemusel võib tavainvesteeringu maksumus tõusta kuni 25 protsenti.

Tariifide alandamine mõjutab oluliselt Hiina kodumaiseid firmasid, sealhulgas kahjumiga tegutsevaid riigiettevõtteid.

Kasumiga tegutsevad ettevõtted saavad nüüd importida materjali ning kaupu madalama tariifiga, mistõttu nende konkurentsivõime suureneb. Kahjumiga ettevõtted ei suuda uues olukorras enam ei sise- ega välisturul konkureerida ning peavad tegevuse lõpetama või tootmise reformima.

Riigifirmade juhtimine, millest majandusteadlaste arvates 70 protsenti tegutseb kahjumiga, on põletavaks probleemiks Hiina üleminekul tsentraalselt plaanimajanduselt turumajandusele, kus jääb üle kas ujuda või uppuda.

Tariifide alandamist võib vaadelda kui riigi strateegiat kahjumiga tegutsevate ettevõtete reorganiseerimiseks. Teisalt nähakse selles tingimuste loomist rahvusvahelise kaubandusorganisatsiooniga ühinemiseks. REUTER-FT

Hetkel kuum