14. aprill 1996 kell 22:00

Euroopa arengupank teeb aastakokkuvõtteid

«Viimase kahe-kolme aastaga on pank läbi teinud suured muudatused. Nüüd on see kõrge efektiivsusega, kindla rõhuasetusega organisatsioon,» ütles Robert Graham-Harrison, kes on panga Suurbritannia-poolne sõltumatu direktor.

Panga järjekorras viies aastakoosolek on tunnistajaks sellele, kuidas EBRD 59 aktsionäride hulka kuuluvad tavaliselt kitsid valitsused kirjutavad alla kokkuleppele kahekordistada panga kapitali seniselt 10 miljardilt ECU-lt 20 miljardile ECU-le (25 miljardit dollarit).

EBRD on nõustunud vähendama sissemakstud kapitali suhet sanktsioneeritud aktsiakapitali 30 protsendilt 22,5 protsendile, mis tähendab, et valitsused maksavad pikema aja jooksul sisse vähem raha. 1995. aastal esimest korda kasumisse jõudnud pank vajab lisaraha, et investeeringuid jätkata. Ilma kokkuleppeta oleks raha paari aasta pärast otsa saanud, kuna investeeringud hakkavad tulu andma alles pikema perioodi möödudes.

1995. aastaks oli EBRD investeerinud 7,85 miljardit ECUd 25 riiki ning muutunud president Jacques de Laroisiere juhtimisel turule orienteeritud organisatsiooniks.

Lisaks EBRD edule on mitme Ida- ja Kesk-Euroopa riigi majandus toibumas kommunismibloki lagunemisele järgnenud majanduslangusest. Poolas on aastane majanduskasv 6 protsenti, T?ehhis 4 protsenti, millega vajadus panga finantseerimise järele on vähenenud. Nii vabanevad ressursid endise Nõukogude Liidu oluliselt tõsisemate probleemide lahendamiseks.

Moskvale antud laenud moodustavadki juba enamiku panga antud laenudest, ulatudes 2,0 miljardi ECUni, mis läheneb pangasiseselt kehtestatud ülempiirile, mille kohaselt ühele riigile antavad laenud ei tohi ületada 20 protsenti panga kapitalist.

Eelmisel aastal ulatusid välisinvesteeringud Venemaal 2,8 miljardi dollarini, võrrelduna 1,0 miljardi dollariga 1994. a, jäädes oluliselt maha Poolasse, Ungarisse ja T?ehhisse investeeritud summadest ning moodustades vaid murdosa igal aastal Hiinasse investeeritavast 15 miljardist dollarist.

Venemaa nafta- ja metallurgiaettevõtted on küll välisinvestoreile ahvatlevad, kuid ebamäärsasus asjaõiguse alal, kõrged maksud ning kuritegevus ja korruptsioon on mitme investori huvi jahutanud. Seetõttu püüab Venemaa leida finantseerimist eelkõige rahvusvahelistest allikatest.

Venemaa toetab EBRD kapitali kahekordistamist, ehkki see tähendab talle kui ühele suuremale panga osanikule 400 miljoni ECU suurust sissemakset. See on aga hajutatud 12 aasta peale.

Üks peamisi EBRD programme Venemaal on koos maailmapangaga koordineeritav finantsasutuste arenguprogramm, mille raames suunatakse rahalised vahendid Venemaa kommertspankade kaudu kohalikele firmadele edasilaenamiseks.

EBRD on osanik kommertspangas TOKO ning kaalub osaluse soetamist Mosbiznesbankis.

Väikeettevõtetele kavandatud laenud ning investeeringud, mis on teine EBRD tegevuse põhivaldkond, suunatakse ettevõtetele kas kohalike pankade või spetsiaalselt loodud investeerimis- ning riskikapitali fondide kaudu. REUTER-ETA

Hetkel kuum