18. aprill 1996 kell 22:00

Laos & Co võtab toiduainetetööstuse raudsesse haardesse

«Valdusfirma moodustamise tingis, et saatuse tahtel olid Epeks ja Talinvest saanud toiduainetetööstuste omanikeks,» serveerib firma loomist ETFC Grupi juhatuse esimees, märtsi alguseni OÜs Estkompexim töötanud Ants Laos. Ta ise on antud valdkonna käekäiguga kursis olnud alates 70. aastatest, mil ta juhtis mitut õlletehast ja töötas hiljem ENSV toiduainetetööstuse ministrina. Teavet erastatavate ettevõtete kohta hankis ta erastamisagentuuri nõukogus Liina Tõnissoni juhtimisel töötades.

ETFC Gruppi (Epeks-Talinvest-food companies) kuuluvad praegu Rakvere lihakombinaat, Tallinna piimatööstus, Tartu külmhoone, kommivabrik Kalev ja Epeksi mahlatööstus. Nende firmade kogukäive on 1,5 miljardit krooni. Suvel lisandub kontserni ka AS Saare Õlu, mille aktsiapakk kuulub Talinvestile.

ETFC Grupi juhatuse aseesimees Hanno Riismaa räägib, et viie ettevõtte finantspoole keskne juhtimine tähendab ka võimalust jaotada raha nende vahel ümber. «Kellel on vaba raha annab seda sellele, kellel on parasjagu puudu,» selgitab Riismaa.

Talinvesti tegevdirektor Peeter Saks kinnitab, et Talinvesti ja Epeksi omanike vaheline tutvus ulatub aastate taha. «Küsimus meie tutvustest on inimestevaheline, noorusest pärinev,» jääb ta diskreetseks. «Majandussuhted tulid alles hiljem.»

Talinvesti ja Epeksi majanduskoostöö tuli avalikkuse ette eelmise aasta alguses, mida kroonis RASi Tartu Külmhoone enamusaktsiate erastamine ligi aasta tagasi. Talinvest omandas 26 protsenti ja Epeks 25 protsenti külmhoone aktsiatest.

Ühiselt valmistati ette ka Rakvere lihakombinaadi aktsiate ostmist, kuid kuna samal ajal osales Talinvest ka RASi Kalev erastamisel, läks Epeks lihakombinaati ostma koos Forekspangaga. Tänaseks on Forekspank osaluse lihakombinaadis Epeksile maha müünud.

Ants Laose väitel sai tema tutvus Talinvesti juhtidega alguse eelmise aasta lõpus, kui «noored ja võimekad mehed» tulid tegema tööpakkumist.

«Põhiline, miks otsustasin Estkompeximist lahkuda, seostub sellega, et palgatöölisena soovin oma tööjõudu müüa võimalikult kallilt,» väidab Laos. «Võin kinnitada, et mulle makstakse kaks korda enam palka.»

OÜ Estkompexim omanike esindaja Olav-Lembit Uusna ei ole Laose lahkumisest nördinud. Ta iseloomustab endist Estkompeximi peadirektorit kui väga head sõpra, kelle tarkus ja erudeeritus sobivadki ehk rohkem aparaadi juhtimiseks kui erafirma majandamiseks.

«Kui ta kaks korda rohkem palka saab, siin võin ainult õnne soovida,» lausub Uusna omaette naeratades.

Hanno Riismaa ei lükka ümber, et toiduainetetööstuste valdusfirma loomist kavandades käis ühe võimaliku variandina läbi ka Estkompeximi kaasamine. Uusna tunnistab, et hetkel Estkompexim ETFC Grupiga liituda ei kavatse.

Eelmisel aastal, kui riik müüs Rakvere lihakombinaadi ja Kalevi aktsiaid, oli Ants Laos erastamisagentuuri nõukogu liige. Erastamisagentuuri nõukogu 9. augusti koosoleku protokolli kohaselt oli Laos ainuke, kes andis oma lõpliku eelistuse Kalevi aktsiate müümiseks juba esimeses voorus Talinvestile.

Laos ise kinnitab, et tema osalemist erastamisagentuuri töös ei saa seostada kokkumänguga Talinvesti või Epeksi kasuks. «Ma ei ole Talinvesti esile tõstnud,» ütleb ta veidi ärritunud häälel.

Vaatamata pikaajalisele tutvusele endise ENSV liha- ja piimatööstuse ministri Tiit Kõuhknaga ja koostöötamisele endise agrotööstuskoondise juhatuses, vannub Laos, et ta ei tea, kes on Epeksi aktsionärid.

Äripäeva andmetel kuulub Epeksi kontrollpakk Tiit Kõuhknale, tema pojale Toomas Kõuhknale ja Tallinna Piimatööstuse ASi peadirektorile Oliver Kruudale.

Inimesed, kes on kokku puutunud Tiit Kõuhkna ja Ants Laosega, iseloomustavad neid kui võimekaid juhte. Endine agrotööstuskoondise aseesimees, praegu põllumajandusministri nõunikuna töötav Ants Laansalu tunnistab, et Laos on perspektiivitundega mees, kellel on väga head suhted üle kogu endise NSV Liidu.

Lihaliidu tegevdirektor Ants Erg pole valdusfirma loomisest üllatunud. «Minu arust on see täiesti loomulik asjade käik,» selgitab ta. «Sellise omandi puhul on kapitali kontsentratsioon täiesti loomulik.»

«Laos on väga võimekas tippjuht, omanikud ei saanudki paremat valikut kui tema teha,» leiab Erg. «Kõuhkna haare on aga väga suur. Eestis ei ole peale tema mitte keegi suutnud sellisel kombel kapitali koondada.»

Üksnes talupidajate keskliidu peadirektor Kaul Nurm näeb toiduainetetööstuste kontserni tekkes kaudset ohtu Eesti põllumajandusele. «Mind teeb murelikuks, et kui nende kombitsad veelgi laienevad ja nad suurema osa põllumajandussaadusi töötlevast tööstusest enda kätte saavad, siis jääb Eesti talumehele ainult sitatõstmise rõõm,» hingab Nurm raskelt.

Ants Laos ei näe põhjust, miks ei peaks ETFC Grupp hakkama laienema omanikele soodsas suunas -- kõigepealt antakse omanikele adekvaatne pilt nende omandist, seejärel tulevad uued projektid.

Peeter Saks ei välista, et juba varsti hakkab ETFC Grupp ostma toiduainetetööstuse ettevõtteid ka Lätis ja Leedus. «Kõik, kes on Eestis jala maha saanud, liiguvad Lätti,» teatab ta.

Ants Laos lisab, et Lätisse ja Leetu tegevuse laiendamine ei tähenda veel, et paralleelselt ei hoitaks silma peal ka Ukrainal ning Venemaa turul.

Ta ei tee saladust sellest, et tema juhitav kontsern võib soovida erastada näiteks riiklikku alkoholitootjat Liviko. «Liviko pakub huvi ainult juhul, kui riigi alkoholipoliitika on selge,» lisab ta.

«Ma prognoosin, et ka Eestis tuleb ettevõtete erastamisel teine ring,» liigub Laos mõtetega kohalikul turul edasi. Ta nimetab näiteks Viljandi viljasalve ja Võhma lihakombinaati, mille ostuhind võiks kujuneda küllalt soodsaks.

Hanno Riismaa kinnitab, et ETFC Grupp ei osta ühtegi ettevõtet selleks, et teda doteerima hakata.

Hetkel kuum