22. aprill 1996 kell 22:00

Eesti pangad on valmis ostma tipptasemel infosüsteeme

Vastab Tandem Computers Euroopa finantsjuht Geoff Johnson

Tandem Computers Incorporated kuulub Fortune 500 nimekirjas loetletud firmade hulka, olles seal praegu 219. positsioonil. Praegu asub kontserni peakorter Californias.

Tandemi korporatsioon ise on üks maailma juhtivamaid professionaalseks kasutamiseks mõeldud infosüsteemide tootmisega tegelev rahvusvaheline kontsern, rõhuasetusega veakindlatele klient/serveritele ja ettevõtetevahelistele ja -sisestele arvutivõrkudele.

1995. aastal ületas Tandemi müügikäive 2,3 miljardit USA dollarit (27 miljardit krooni). Firma ise asutati 1974. aastal ja praegu töötab seal üle 10 000 inimese. Meie tootevalik sisaldab erinevaid infotehnoloogilisi lahendusi panganduse, jae- ja hulgimüügi, tööstuse, tervishoiu jm tarbeks.

Euroopa 50 suuremast pangast on 32 meie kliendid. Põhja-Ameerikas on 25 juhtivast pangast 24 meie kliendid. Ligi 70 protsenti maailma elektroonilistest raha ja muude väärtuste ülekannetest teostatakse meie firma müüdud võrkude kaudu.

Miks mitte. Oleme pakkunud infotehnolooglisi lahendusi näiteks Toyota Motor Corporationile. Nende tootmisprotsessis on kesksel kohal süsteem, kus triipkoodiga varustatud kleebised on kinnitatud absoluutselt iga autosse paigaldatava detaili külge.

See tagab väga operatiivse ülevaate, mis toimub laos ja tehases. Hetkega on tehase töötajatel võimalik teada saada, milliste komponentide osas tehase laos on tekkimas puudujääk.

Teiste klientide osas võin nimetada näiteks ka New Yorgi börsi, Motorolat, Saksa raudteed, Inglise Panka.

Tegin oma paaripäevase Eesti-visiidi selleks, et tutvustada Eesti suuremate pankade juhtidele Tandemi toodetavaid infotehnoloogilisi lahendusi. Oleme Eesti ja ka teiste Baltimaade turgu vaadelnud ja analüüsinud 1995. aasta algusest alates.

Arvame, et siinsed finatsinstitutsioonid on jõudnud uude arenguetappi ja ühes sellega on kasvanud ka nende vajadused võimsama infotehnoloogia järele. Kui varem oleksid meie pakutavad võimalused olnud liiga suured, võimsad ja kallid, siis nüüd leian, et Eesti turg on muutunud Tandemi jaoks huvipakkuvaks. Praegu on hea aeg tulla siia müüma suuri projekte.

Ei, loomulikult ma ei arva, et kõigil siinsetel pankadel võiks olla vajadust meie toodete järgi. Inimesed, kellega ma nende paari siin viibitud päeva jooksul kohtusin, olid Hansapangast, Tallinna Pangast ja Ühispangast. Praegu on raske öelda, kes neist kõige perspektiivikam on.

Tuginedes puhtisiklikele muljetele arvan aga, et kõige perspektiivikam nendest kolmest pangast on meie jaoks Hansapank. See on muidugi minu puhtsubjektiivne hinnang.

Ma seisan Eesti turust küllaltki kaugel ja ei söanda seetõttu lahata teie turgu väga põhjalikult ning sügavuti.

Kuid tuginedes meie Soomes asuva kontori andmetele, ütlen, et kõigi Baltimaade osas peaks meid huvitavas turusektoris aastas raha ringlema umbes 10 miljoni dollari kanti. Nimetatud prognoos käib selle aasta kohta.

Sellesse summasse kuulub loomulikult ka tasu tarkvara ja erinevate teenuste eest. Eesti osa sellest on kõige suurem, haarates endasse tublisti üle ühe kolmandiku.

Hea küsimus, millele on raske vastata. Meie valdkonnas kestab müügiprotsess tavaliselt kuid, kui mitte aastaid. Kuid vaadates asjade seisu täna, siis arvan, et see peaks aset leidma vast enne selle suve lõppu.

Ma ei tea täpselt, kuidas on lood Eestis, aga mujal maailmas tunduvad pangad töötavat põhimõttel, et klient nende teenuseid mitte mingil juhul kasutada ei saaks.

Nad avavad oma uksed siis, kui inimesed peavad olema juba tööl, ning sulgevad need kas lõunaks või vahetult enne tööpäeva lõppu. Inimestel on tänu sellele aga ju väga ebamugav pankades oma asju ajamas käia.

Teisest küljest pakub selline asjade seis võimalusi elektroonilise panganduse osatähtsuse kasvule ja üha rohkem leiab selline tendents ka aset. Senisest rohkem saavad inimesed ajada oma rahaasju kas läbi arvuti või telefoni, tarvitsemata minna selleks otseselt panka.

Arvan, et ka Eesti pangad peaksid hakkama üha rohkem ennast selles suunas arendama ning nagu olen aru saanud, on siin tehtud ka mõningaid samme selles suunas. Pean silmas Telehansat.

24 tundi pangateenuseid kasutada võimaldavad tehnilised lahendused peidavad endas tõeliselt palju võimalusi. Pakkudes pankadele tehnilisi lahendusi, võime meiegi sellest kasu saada. Samas muidugi kasvavad nõudmised arveldusteks kasutatavate võrkude turvalisusele. Näiteks Inglismaal ringleb 16 sealset panka ühendavas arvutivõrgus päevas 16 miljardit dollarit (187 miljardit krooni).

Piisab ühest või kahest õnnestunud rünnakust nende süsteemide vastu ning kogu elektronpangandusalaste teenuste reputatsioon võib langeda kahtluse alla. Sealjuures ei pea tekitatud kahju olemagi väga suur.

Ei, Baltimaad on meile täiesti omaette üksus. Samuti vaatleme me Venemaad omaette üksusena.

Tegutseme sealjuures Venemaal juba küllaltki edukalt. Meie klientide hulka kuulub näiteks Venemaa keskpank. Muidugi arvan, et ka sealsel turul on paremad ajad alles ees.

Hetkel kuum