22. aprill 1996 kell 22:00

Vaene riik süüdistab rikast

G24 avaldus võeti vastu enne täna ja homme peetavat rahvusvahelise valuutafondi (IMF) ja maailmapanga kevadistungit ning see on ühtlasi vastus märtsis avaldatud maailmapanga ja IMFi arengukomitee ettekandele, kus analüüsitakse rahvusvaheliste arengupankade tegevust ning kust ilmneb, et need püüavad järjest rohkem anda hinnangut laenu võtvate riikide sisepoliitikale.

Ettekandes julgustatakse arengupanku muu hulgas toetama vaesust vähendavaid programme, aitama valitsustel tegevust tõhustada, parandama loodusvarade kasutamist ning edendama erasektori arengut.

Ehkki G24 riikide esindajad on arengukomitee ettekandega üldjoontes päri, leiavad nad, et selles ilmneb maailmapanga liigne sekkumine nende siseasjadesse.

Maailmapanga president James Wolfensohn on arengukomitee koostatud ettekandega rahul, rõhutades, et õigel majandus- ja sotsiaalpoliitikal on oluline osa stabiilsuse ja majanduskasvu tagamisel. Sest enne, kui maailmapank otsustab mingit riiki abistada, peab ta olema kindel, et see riik on võimeline tagama majanduskasvu ning parema elu vaesematele, rõhutas ta.

Arenenud riikide (G7) rahandusministrid ja keskpankade juhid ei jõudnud pühapäeval kokkuleppele selles, et aidata vaesemaid ja suurtes võlgades olevaid riike rahvusvahelise valuutafondi kullavarude müümisega.

Põhiliselt olid Suurbritannia rahandusministri Kenneth Clarke'i niisuguse ettepaneku vastu Saksamaa ja Itaalia, kuid Itaalia keskpanga peadirektor Antonio Fazio väitis, et selle idee vastu on enamik keskpankade juhte. Kenneth Clarke avaldas siiski lootust, et arenenud riigid saavutavad ses küsimuses konsensuse IMFi sügisesel aastakoosolekul.

Osa allikate andmetel on maailma vaesemate riikide võlg kasvanud 300 miljardi dollarini ning nad ei suuda enam maksta oma võlaprotsente, rääkimata võlgade tasumisest.

IMFi tegevdirektor Michel Camdessus pooldab mõtet sellepärast, et nende riikide abistamiseks tuleks maha müüa osa IMFi suurtest kullavarudest. Kullamüügist saadud raha tuleks investeerida ja sealt saadava tuluga aidata võlgades riike.

USA arvab, et maailmapank ja IMF peaks ise oma võlgade eest vastutama ning ei tohiks taotleda doonorriikide abi. USA pole teatanud oma seisukohta kullamüügi ettepaneku suhtes. REUTER-ÄP

Hetkel kuum