29. aprill 1996 kell 22:00

Homsest jõustuvad Vene Föderatsioonis uued nõuded kauba lahtitollimisel sihtpunktis. Venemaa tollikomitee määruse kohaselt peavad tollipunktid, kus impordiformaalsused sooritatakse, andma vedajale sertifikaadi kauba tollimise kohta. Sertifikaat väljastatakse koos lõplikult vormistatud TIR-märkmikuga ja see kinnitatakse tollitöötaja isikliku pitsati ning allkirjaga. Saadud dokument tuleb esitada tollipunktile koos TIR-märkmikuga Venemaa piiridest väljumisel. ÄP

Teede- ja sideministeeriumi tariifikomisjon nõustus riikliku autoregistri ettepanekuga tõsta alates 15. maist sõidukite tehnilise ülevaatuse piirhindu. Uued piirhinnad on senistest ligikaudu 200 protsenti suuremad. Loodushoiu ja keskkonnakaitse stimuleerimiseks on ettenähtud 10protsendiline hinnasoodustus sõidukitele, mis on varustatud saastet vähendava katalüütilise reaktoriga, samuti gaasiküttele või elektrimootorile üleviidud sõidukitele.

Rahvusvahelisteks vedudeks ettenähtud sõidukitele on lisatariif 75 krooni ja ohtlike ainete vedudeks mõeldud veoautodele ja haagistele 150 krooni.

Riiklik autoregister põhjendab hindade tõstmist tehnilise ülevaatuse punktide kaasajastamisega ja nendesse moodsate seadmete ostmisega, mis võimaldab sõidukite senisest tõhusamat kontrollimist. ETA-ÄP

Möödunud nädalal esitas teede- ja sideministeerium rahandusministeeriumile ettepanekud riigile kuuluvate maanteede seisukorra parandamiseks. Selleks nähakse ette kolme sõidukite maksustamisvarianti -- tõsta kütuse aktsiisi, muuta auto aastamaks riiklikuks maksuks ning maksustada üle 12 tonnised veokid.

Raskeveokite aastamaks võib teede- ja sideministeeriumi asekantsleri Väino Soonikese sõnul kujuneda 2000--4000 krooni piiresse. Soonike lisas, et maanteeametile on tehtud ülesandeks selgitada maksu korjamise võimalusi. Samuti tuleb kokku leppida piirivalvega, kuidas maksustada välisriikidest tulevaid veokeid. ÄP

Hetkel kuum