7. mai 1996 kell 22:00

Tallinna kohtumaja jääb tsiviilasjade jaoks kitsaks

Ilmselt veel sellel aastal suunatakse kõik organiseeritud kuritegevust puudutavad protsessid Eestis Tallinna linnakohtusse, millega lisandub kuus kohtunikukohta, räägib Nuuma. Väljastpoolt suurena paistvas hoones on praegu 38 kohtuniku jaoks 13 kohtusaali.

Nuuma teada tulevad menetluses oleva eelnõu kohaselt linna- ja maakohtute alluvusse ka tsiviilkohtutäiturid, sest täitevamet ei saa oma probleemidega hakkama. «Haldus- ja tsiviilkohtute funktsioonid aetakse sellega lootusetult sassi,» lisab linnakohtu esimees.

Eelnõus on öeldud, et justiitsminister nimetab kohtu, mille juurde luuakse täitevosakond. «Ise teeme otsuse, ise täidame ja ise lahendame ka kaebused,» kommenteerib Nuuma. «Tegelikult tuleks mitte täiturid kohtute juurde viia, vaid ka registrid kohtute alt ministeeriumi alla viia.»

Tallinna linnakohtus on ühe tsiviilasju lahendava kohtuniku kohta keskmiselt 700--800 kohtuasja, aruteluni jõutakse neist 500--700 osas.

Kohtunik Ülle Jänes leiab, et kohtuskäimine on liiga odavaks tehtud. Näiteks korterist väljatõstmise nõude esitamine maksab vaid 40 krooni, kusjuures tavaliselt tasutakse maksmata üür enne kohtulahendit. Ka abielulahutus kohtu kaudu maksab vaid 40 krooni, ehkki perekonnaseisuamet võtab sama asja eest sada krooni.

Tihti tullakse kohtusse vaidlusega, kus vaidlust ennast õieti polegi. Tööinspektsiooni juures on nüüd hakanud tööle töövaidluskomisjon ja majandusministeeriumi juures patendinduse apellatsioonikomisjon. Ilmselt oleks vaja ka rahandusministeeriumi juurde luua apellatsioonikomisjon, kes vaidlevatele pooltele probleemi olemust selgitaks.

Viimasel ajal on hakatud rohkem vaidlema poolte vahel sõlmitud lepingute üle. Kui üheks osapooleks on välisfirma, on tavaliselt lepingus fikseeritud, et võimalik vaidlus lahendatakse Tallinna linnakohtus.

Hetkel kuum