12. mai 1996 kell 22:00

Kuidas hindate pakkumusi?

Pakkumusi on raske hin-nata, kuna ma ei tea täpseid äriplaane. Aga rõhutan uuesti, et oluline on ikkagi firma kapitaliseerida. Kaasata tuleb strateegiline partner ja kolmandaks tuleb säilitada rahvuslik lennukompanii. Ja seda ka, et inimesed, kes on siin töötanud on suutnud erinevalt mõnedest arvamustest firma nii kaugele viia, et tema müügiväärtus tuleb küllaltki suur.

Mõlemad pakkumuse teinud firmad, Maersk ja SAS, on usaldusväärsed. Aga ma ütleks, et mõjujõu poolest ja tulevate liinide ühildamise mõttes on SASil paremad võimalused. Maersk on väiksem firma, väiksema liinidevõrguga ja väiksemate võimalustega.

Kolmanda pakkuja võimalusi on raske kommenteerida. Baltic International on investeerimisfirma USAs, kes vahendab Ida-Euroopasse kapitali.

Lennundus Euroopas ja maailmas liigub integratsiooni suunas. Selles mõttes muutuvad väiksemad firmad mingil kujul ikkagi suuremate satelliitideks. Probleem on selles, kui palju otsuseid võetakse vastu väikses firmas ja kui palju suure firma peakontoris. Kuid arvestades praegu Eesti olusid ja Eesti riigi võimalusi, mingisse sõltuvusse Estonian Air paratamatult läheb, aga samas ta säilitaks oma rahvusliku lennukompanii identiteedi. Seda, mis plaanid pakkujatel on firma praeguse juhtkonnaga, ma ei oska kommenteerida, ei tea nende täpseid plaane. Ka ei tahaks ma kommenteerida enda osalemist pakkumustes. Raske on vastata sellele, mida tähendab osalemine? Mingis mõttes ma osalen küll. Seda võib võtta alates sellest, et olles Eesti mõistes spetsialist lennunduse alal, võin ma seda protsessi mõjutada. Teiselt poolt on mul olemas ka teatud kokkulepped.

Pakkumused ei ole erasta-misagentuuri nõukoguni jõudnud ja ma ei võtaks nende suhtes seisukohta.

Ma ütleks, mida peaksid pakkumused sisaldama. Mida pakkumustes hindan, oleks see, et firma peaks tegutsema edasi. Hirmuks võiks olla see, et ostetakse eesmärgiga konkurent sulgeda, aga tõenäoliselt antud juhul midagi niisugust ei tule. Nagu ma aru olen saanud, on siin hinnad enam-vähem ühesugused. Investeeringute suurus on üsna oluline, siiani on seda ju kuidagi maksumaksja raha kulul upitatud. Samuti tundub, et firmale oleks vaja äärmiselt asjatundlikku juhtimist.

Mina kui nõukogu esi-mees saan pakkumusi iseloomustada alles siis, kui need on agentuuri läbinud.

Pakkumustega peaks lahendatud saama Estonian Airi likviidsusprobleem. Teiseks on oluline, et äriplaanis oleks selgelt välja toodud turuhõivamise ideestik ehk müügipool, see, milline on firma müügistrateegia tulevikus.

Esimene pakkumuste vaatamise ring on sellel kolmapäeval. See, kas midagi juba siis otsustatakse, sõltub sellest, millises kondensioonis nad on, kui palju on nad võrreldavad. Nad on nüüd lõplikud ja midagi peab nüüd otsustama hakkama.

Hetkel kuum