16. mai 1996 kell 22:00

Tartu teenindusmajast kujunemas linna tüliõun

Teenindusmaja müügiks korraldatud enampakkumise võitis kuue miljoni kroonise pakkumusega AS Finest Tartu Hotels. Vahetult enne ostu-müügilepingu sõlmimist andsid endast teada aga ühe teenindusmaja aluse kinnistu õigustatud subjektid, kes soovivad kasutada eelisostuõigust.

Finest Tartu Hotels juhid leiavad, et linnavalitsus oli enampakkumise halvasti ette valmistanud, jättes osalejad teavitamata hoone aluse maa tagastamistaotlustest.

«Esitasime 15. märtsil linnavalitsusele soovi osaleda teenindusmaja enampakkumisel ja võitsime 19. märtsil oksjoni,» ütles Finest Tartu Hotels tegevdirektor Verni Loodmaa. Linnavalitsus kinnitas 28. märtsil enampakkumise tulemused ja võis asuda ostu-müügilepingule alla kirjutama.

«Meile helistati 2. aprillil ja teatati, et välja on ilmunud inimesed, kelle maa asub teenindusmaja all,» lausus Loodmaa. Seaduse järgi on hoonealuse maa õigustatud subjektil eesõigus osta hoone oksjoni võitjaga samadel tingimustel ja sama summa eest.

«Järgmisel päeval kohtusime linnavalitsuse esindajatega, nende suhtumine oli ennast õigustav ja jäik, ametlikku selgitust pole nad meile tänini andnud,» väitis Finest Tartu Hotels juhatuse esimees Peep Jonas.

Jonas ja Loodmaa on nördinud, et Tartu linnavaraosakond ei teavitanud oksjonil osalejaid hoonealuse maa õigustatud subjektide olemasolust, kuigi Loodmaa oli sellekohase päringu koos juristiga korraldajatele esitanud.

«Meilt nõudis kõikvõimalikke andmeid viis potentsiaalset ostjat, aga keegi neist ei küsinud midagi maa kohta,» väitis linnavarade osakonna juhataja Ülle Laas.

«Informeerisime õigustatud subjekte pakkumise tulemustest ja 3. mail tõi ühe kinnistu tagasitaotlejate esindaja avalduse, milles tahetakse kasutada hoone eelisostuõigust,» jätkas linnavarade osakonna õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise teenistuse peaspetsialist Anu Öpik. Tema sõnul elavad kahe kinnistu tagasitaotlejad Eestis ja Rootsis.

«Me pole asjade sellise käiguga nõus ja anname igal juhul kohtusse hagi,» väitis Verni Loodmaa. Tema sõnul on Finest Tartu Hotels saanud otsest rahalist kahju 160 000 kr, lisaks ehituslikuks ekspertiisiks tehtud kulutused.

Alates 14. märtsist on Tartu linnavalitsuse arvel ka Finest Tartu Hotelsi 600 000 krooni oksjoni tagatisraha.

Vaidlusaluse kinnistu alla jääb ligi neljandik teenindusmaja alusest krundist. Linnavaraameti töötajad pole seni hoone ostust huvituma hakanud isikutega kohtunud, küll aga on nende eest asju käinud ajamas Olevimäe õigusbüroo advokaat Raul Markus.

Peep Jonas ja Verni Loodmaa kinnitasid eile, et neile on üks advokaadibüroo pakkunud võimalust õigustatud subjektidega rahalise kompensatsiooni suuruses kokkuleppele jõuda.

Hetkel kuum