20. mai 1996 kell 22:00

AS Baltmotors rikkus konkurentsiseadust

8. mail 1996 avaldas Äripäev U. Ööbiku artikli «Opeli müüjad konkurentsis», milles viidati ASi Baltmotors kommertsdirektori Toomas Nirgi sõnadele, mis ei ole kooskõlas ausa konkurentsi ja eetilise äri ühe põhinõudega -- ära halvusta konkurenti!

AS Baltmotors ja KIA Auto AS on konkurendid automüüjate turul, seega on neile muu hulgas täitmiseks konkurentsiseaduse § 10, mille kohaselt on konkurendi halvustamine tahtlik valeteadete levitamine teise turusuhetes osaleja või tema poolt müüdava kauba või teenuse kohta, kui sellega kahjustatakse konkurentsieeliste saamiseks teise turusuhetes osaleja mainet või tema äritegevust.

T. Nirgi on esitanud väite, mis käsitleb KIA autode juhthoovastiku väljavahetamist 30 000 km läbimise järel. Seda esitatakse kui fakti. Väide on tegelikkusele mittevastav, seega tahtlik valeteade.

Samas artiklis esitatud ASi Baltmotors mure seoses Opeli uute müüjate tulekuga turule on teatud määral mõistetav, kuid oma positsioonide säilitamine konkurendi või tema toote halvustamise teel on vastuvõetamatu.

Ebaeetilisus on võtnud mitmetes ärivaldkondades talumatult laia ulatuse ning oleks väga kahetsusväärne, kui see nähtus leviks ka automüüjate hulgas. Eesmärgiga seda vältida on KIA Auto AS otsustanud esitada seoses T. Nirgi esitatud tahtliku valeteatega vastav hagiavaldus Tallinna linnakohtule sellekohase nõudega.

KIA Auto ASi volitusel

Viktor Kaasik

vandeadvokaat

Hetkel kuum