22. mai 1996 kell 22:00

Tänu võrguterminaalile ISDN-võrgus tavatelefonid

Võrguterminaal sobitab omavahel ISDN ülekandeliini (U-tasand) ja analoogseadmed ja ISDNi lõppseadmed. Tavalised telefonid, G3 faksid, automaatvastajad, modemid, juhtmeta telefonid ühendatakse analoogühendustele.

Kummassegi saab ühendada kaks seadet paralleelselt. Analoogühenduse ribalaius on 3,1 kHz.

S-tasemele ühendatakse ISDN-telefonid, arvuti dataadapterid (modemid) ja G4 faksid.

Juhul kui võrguterminaaliga on ühendatud ka tavalised telefonid, siis võib S-tasemele ühendada kuni kuus erinevat seadet.

Voolukatkestuse korral saab võrguterminaal toidet telefoniliinilt ning seega töötab ainult üks telefon. Kui on tähtis katkematu telefonside, siis tuleb võrguterminaali varustada katkematust vooluallikast.

Samaaegselt saab kasutada vaid kahte aparaati, mis võib olla kas analoog või digitaal, seega ISDNi võrk lubab ainult kaks üheaegset ühendust. Pole vahet, millised aparaadid on ühenduses, kolmas helistaja saab kinnise tooni.

ISDN-ühenduse andmesidekiirus ühes kanalis on 64 kbit/s, mõned arvuti dataadapterid on suutelised hõivama üheaegselt ka kaks saadaolevat kanalit ning seega tõuseb andmesidekiirus 128 kbit/sek. Kuigi ISDN lubab suuri kiirusi, tuleb arvestada asjaoluga, et paljudel arvutitel on pordi kiirus alla 38 kbit/s.

Võrguterminaali kasutajale antakse kuni kaheksa telefoninumbrit. Igale ISDN-telefonile programmeeritakse sisse oma telefoninumber. Programmeerimisjuhend on tavaliselt aparaatidega kaasas.

ISND-telefonid võimaldavad tavaliselt vastamist kolmele numbrile, kusjuures aparaadi ekraanil on näha, millisele liinile ning milliselt numbrilt helistati. Seega töötab ISDN-võrgus ka helistaja numbrinäit.

Et analoogliinidele ühendatavad aparaadid heliseksid õigetele numbritele, siis tuleb võrguterminaali analoogliidesed programmeerida. Seda saab teha, kasutades tavalist toonvalimisega telefoni.

Analoogtelefoni saab panna samuti helisema kuni kolmel numbril. Seega näiteks saab igale töötajale anda lauale oma linnaliininumbriga ISDN-telefoni.

Analoogliinile saab ühendada aga telefoni automaatvastaja, mis vastab kõigi töötajate numbritel pärast neljandat telefonihelinat. Juhul kui mõni töötaja telefonile ei vasta või on hõivatud, siis lähevad kõned automaatvastajale.

Analoogliidesele saab programmeerida nn otseliini numbri. Juhul kui toru tõsta, ühendatakse kõne momentaanselt võrguterminaali programmeeritud numbrile (nt politsei). Samuti võib programmeerida analoogtelefoniliini nõnda, et telefonitoru asetamisel hargile katkeb kõne alles kahe minuti pärast. Näiteks saab kõne siis ühelt telefonilt lõpetada ja jätkata selle telefoni paralleeltelefonil.

Hetkel kuum