23. mai 1996 kell 22:00

Kas kehtestada kaitsetollid?

Loomulikult mitte. Igasu-gune reguleerimine võib olla efektiivne mingis kindlas lühiajalises kontekstis. Või ka pikaajalises kontekstis, kui me oskame väga täpselt välja arvutada, missugune see regulatiiv on, kui kõrge ta on ja kui palju ta mõjub. Kui otsus on vastu võetud, siis selle muutmine on väga pikk protsess.

Tagajärg saab tollidele olla ainult üks. Laenuintressid Eestis võrreldes muu Baltikumiga on totaalselt madalamad. Kui täna annavad pangad Eestis välja nii era kui ärikliendile laenusid 12--14 protsendiga, siis Lätis-Leedus ei ole ju inimesed rumalamad ega pole neil ka suud viltu peas, et ei oska endale odavamat laenu välja rääkida. Põhjus on siin üks -- täna on Eestis võimalik sisse saada raha tunduvalt odavamalt. Sest need vastikud kapitalistid tunnetavad, et meil on majandus liberaalsem ja aregngupotentsiaal kõrgem. Kaitsetollide kehtestamisel ei tule mitte pankurid kokku ja ei otsusta, et tõstame intressi.

Oleme ausad. Kaitsetollid maksavad kinni need, kes söövad. Küsime, keda on rohkem, kas sööjaid või tootjaid.

Jah, need tuleb kehtesta-da. Kuid küsimuse selline püstitus moonutab probleemi olemust. See jätab mulje, et ümberringi elavad rahumeelsed rahvad ja ainult meie oleme sellised tõprad, et ei saa teistega läbi ja hakkame ennast kaitsma, kuigi keegi ei ründagi.

Tegelikkuses on probleem konkurentsitingimuste võrdsustamises. Majandus areneb siis efektiivselt, kui võisteldakse võrdsetes tingimustes. Tugevam ja perspektiivikam võib kaotada halvemate tingimuste tõttu. Ja Eesti puhul on olukord järgmine: üledevalveeritud krooni kaitsemõju on tänaseks kadunud. Ja nüüd seisavad need majandusharud, kus välisriigid näitlikult interveneerivad, kaitsetud vastaspoole riikliku surve vastu. Põllumajanduses on Euroopa Liidu keskmine subsiidiumite tase 50 protsenti tootmiskuludest. Me peaksime olema üle kahe korra efektiivsemad, et konkureerida. Eesti ja kõik ülejäänud vaesed riigid on seisus, kus ei ole võimalik võistelda subsiidiumite osas arenenud riikidega. Neid rahasid meie eelarves ei ole. Me saame end kaitsta ainult kaitsetollidega. Majanduspoliitiliselt on kõik rahvusvaheliste organisatsioomide seisukohad suurte rikaste riikide poolt välja töötatud.

Hetkel kuum