2. juuni 1996 kell 22:00

Tallinn müüb kinnisvara

Eilsel volikogu istungil jäeti arvesse võtmata linnavolinik Tiina Mägi eelnõu, milles ta soovis Lai 6 hoone anda linnateatri bilanssi näitlejate korteriteks ning Nunne 7 ASile Riking, kes toodab balleti- ning invaliidikingi. Volikogu pressinõuniku Indrek Lindsalu väitel jäi volikogu oma 7. märtsi otsuse juurde, milles otsustati kolme hoone avalik müük.

Tiina Mägi sõnul ei pidanud volikogu vajalikuks majade rentimist kultuurilistel eesmärkidel, põhjendades seda rahaliste vahendite puudumisega. «Volikogu esimees Kaaristu pidas humanitaarset süsteemi hävitava kõne, väites, et kultuuriinimestel pole majade kordategemiseks raha,» lausus ta.

Aasta vältel on linn nii Nunne 7 asuvat hoonet kui ka pindu kahes teises hoones püüdnud mitu korda rendile anda, kuid kaasneva pikaajalise hooldusrendi nõude tõttu pole rentnikke leitud.

234m² üldpinnaga Lai 6 majas on üks sissekirjutatud elanik, 375m² üldpinnaga majas Pikk 34 on üürnike viis, kuid kehvade sanitaartingimuste tõttu majas ei elata. Ühte kolmandikku 632m² Nunne 7 rendib AS Riking, ülejäänud hoone on tühi.

Veel kiitis volikogu heaks ettevõtete all asuva maa ostueesõigusega müügi 21 krundi puhul. Maa erastamisõiguse said teiste seas ka AS Kalev, Tallinna Piimatööstuse AS, AS Leibur ning AS Eesti Tekstiil.

Linnavolikogu pressinõuniku Indrek Lindsalu sõnutsi aktsepteerib linnavolikogu oma otsuse tegemisel kohalike halduskogude seisukohti. Otsuse kohaselt saab AS Kalev erastada 5,24 ha, Tallinna Piimatööstuse AS 5,06 ha, AS Leibur 3,17 ha ning AS Eesti Tekstiil 2,28 ha maad.

Seaduse järgi saavad ettevõtted maad erastada maa maksustamishinna eest, tasudes 50% EVPdes. 20% maa müügihinnast laekub Tallinna linnale. Kuna enamik krunte on riigimaal, peab lõpliku maa erastamisotsuse langetama vabariigi valitsus.

Hetkel kuum