9. juuni 1996 kell 22:00

Läbirääkimiste baasmudel

Läbirääkimiste protsessi lihtsustatud skeem:

A -- müüja algpakkumine (enamasti algavad sellest läbirääkimised)

B -- müüja miinimumhind, millest allapoole ta oma toodet (teenust) ei müü

C -- ostja lähtepositsioon

D -- ostja maksimumhind, millest alates saab ta kasutada asendustooteid või ei saa teenida kasumit ja järelikult ei vaja teie toodet

E -- müüja eesmärk

F -- ostja eesmärk

Võimaliku kokkuleppe piirid on punkti B ja D vahel. Juhul, kui läbirääkimiste osapooltel on võrdselt kogemusi, oskusi ja volitusi, peaks kokkulepe sündima punktide E ja F vahel.

Hetkel kuum