9. juuni 1996 kell 22:00

Nõupidamisteks tuleb teha eeltööd

Mõistliku nõupidamiste süsteemi loo-miseks tuleb eristada operatiivnõupidamisi ja strateegilisi probleemnõupidamisi. Regulaarsete operatiivnõupidamiste puhul tuleks reglemendi ja kindlakäelise juhtimisega välistada pikad heietused küsimuste ümber, mida kaks osavõtjat võivad töö korras lahendada. Strateegiliste probleemide arutamiseks peaksid osavõtjad:

- saama aegsasti päevakorra

- saama kirjaliku eelinformatsiooni

- neilt tuleks nõuda «kodutöö» tegemist.

Hetkel kuum