10. juuni 1996 kell 22:00

Ida-Saksamaa petab ootusi

Ida-Saksa majandus on täielikult sõltuv lääne toetustest. Saadud summasid ei ole aga kasutatud investeeringuteks, vaid pensionide ja töötuabirahade maksmiseks. Seni ei osata hinnata, kui kaua piirkonna toetamist tuleb jätkata.

Ida-Saksa majanduse põhiprobleemid on järgmised:

? Ida-Saksa majanduskasv on alates 1994. a langenud.

? Ida-Saksa kulutab aastas 200 miljardit marka rohkem kui toodab.

? Keskmine Ida-Saksa firma töötab kahjumiga.

? Kulutused tööjõule on kolmandiku võrra kõrgemad kui Lääne-Saksas, samas on tootlikkus pool Euroopa keskmisest tasemest.

? Tööhõive struktuur on väärastunud, avalik sektor on endiselt ülepaisutatud. Idas on teenindus- ja tööstussfääri osakaal rahvuslikus kogutoodangus ligikaudu kolmandiku võrra väiksem kui lääne liidumaades.

? Ida-Saksamaal elab 20% kogu riigi elanikkonnast, kuid uute liidumaade osakaal tööstustoodangus on alla 5%.

? Ida-Saksas valmistatud kaupadel on suuri raskusi maailmaturule pääsemisega. Uute liidumaade osa Saksamaa koguekspordis on üksnes 2% ning tipptehnoloogia ekspordis veelgi väiksem.

? Ida-Saksa tegelik tööpuudus ulatub Saksa majandusministeeriumi hinnangul 25 protsendini.

? Tööpuudus kasvab. DB Research prognoosib käesolevaks aastaks Ida-Saksa töötute arvu kasvu 1,2 miljonini, mis on 150 000 võrra rohkem kui 1995. a.

? Idasakslased põhjustavad hiiglaslikke kulutusi Saksamaa sotsiaalkindlustusele. Ida-Saksa saldo töötukindlustuse osas on 23 mld margaga miinuses (st idasakslased saavad enam hüvitisi, kui maksavad kindlustusmaksu), pensionikindlustus on 15 mld margaga miinuses.

Ilma Ida-Saksata oleksid läänesakslaste sotsiaalkindlustusmaksed 2,5 protsendi võrra väiksemad.

Pessimismi Ida-Saksamaa suhtes illustreerib ka DB Researchi prognoos selle kohta, mitu aastat Ida-Saksamaal Läänele järelejõudmiseks kulub. Sõltuvalt majanduse kasvutempost ning tööhõivest prognoositakse selleks kuluvat 15--25 aastat, pessimistlikumate hinnangute järgi pakutakse järelejõudmise aastaks 2050. KL

Hetkel kuum