12. juuni 1996 kell 22:00

Leedu energeetikud käivad kohut

Kohtud vaatasid läbi ühtekokku 479 kohtuasja ning mõistsid energeetikute kasuks välja 50 mln litti (üle 150 mln krooni). Sellest otsustati sundkorras sisse nõutada 30 mln litti, kuid tarbijailt saadi kätte 9,4 mln litti.

Samas pidid energeetikud kohtuasjade eest tasuma 1,23 miljonit litti tempelmaksu, millest nad said tagasi vaid poole.

ELTA teatel on valitsus esinenud taotlusega tsiviilkoodeksi kahe artikli muutmiseks, et energeetikud ei peaks oma võlanõuete esitamisel enam kahju kandma.

1. mai seisuga võlgnesid tarbijad Lietuvos Energijale 350 miljonit litti, sellest langes soojusenergia arvele 224 miljonit litti ja elektri arvele 126 miljonit litti. Sealjuures on tarbijate võlad alates detsembrist kasvanud 67 protsenti.

Energeetikaministri Saulius Kutase sõnul on neil oma võlglaste mõjutamiseks kaks moodust -- lülitada elekter välja või käia kohut. Viimane on kahtlemata tarbijale soodsam, kuna kohus arvestab tarbija maksejõulisust ning ei nõua kogu võla kohest tasumist. ELTA-ETA

Hetkel kuum