16. juuni 1996 kell 22:00

Laenutaotlejale esitatavad nõuded

Üldnõuded-eeltingimused, mida reegli-na laenutaotlejale esitatakse:

- eelnev panga kliendiks olek (arveldamine panga kaudu, kust laenu taotletakse). Arvelduskohustuse ulatus (% ettevõtte kogukäibest) sõltub ettevõtte suurusest ja projekti iseloomust. Eelneva kliendisuhte olemasolu annab pangale olulist lisainformatsiooni ettevõtte tausta ja usaldusväärsuse kohta ning laenutaotlemise protseduur on oluliselt lihtsam võrrelduna nn panga mittekliendist ettevõttega;

- audiitorkontrolli läbiviimise nõue. Auditeeritud majandusaasta aruanne annab pangale adekvaatse lähtepunkti finantsaruannete edasiseks analüüsiks. Vastav nõue on kehtestatud ka äriseadustikus;

- eelnev piisav äritegevus, taustinfo äripartnerite kohta. Reeglina on alustaval ettevõttel suhteliselt raske pangast laenu saada, seetõttu tasub ettevõtte ja selle tegevuse kohta anda piisavalt põhjalik ülevaade.

Hetkel kuum